18

1P-Auto Trans.(case)

Rate this post

Tình trạng: : Còn hàng

1P-Auto Trans.(case)

Thông số kỹ thuật và tính năng
Đây là một máy biến áp không cách điện cuộn đơn và cuộn đơn
rằng các cuộn dây chính và thứ cấp được kết nối. Nên
kích thước nhỏ và giá rẻ nhưng nó được sử dụng đơn giản như
Đèn, Nóng, Motor và Quạt.
Hãy cân nhắc cẩn thận vì nó có thể bị trục trặc khi sử dụng
thiết bị nhạy cảm với các bộ điều khiển khác nhau, điều khiển vị trí,
PLC vv

Rate this post

1P-Auto Trans.(case)

PART TYPE Model No 정격(Rating) 입력(Input) 출력(Output) 용량(Capacity)
1Phase – WB, WO type WYAU-10DO
WYAU-20DO
WYAU-50DO
WYAU-75DO
WYAU-100DO
WYAU-150DO
WYAU-200DO
WYAU-300DO
0-110-220V, 0-100-110-200-220-240V 10~300VA
1Phase – WB, WO type WYAU-10DWO
WYAU-20DWO
WYAU-50DWO
WYAU-75DWO
WYAU-100DWO
WYAU-150DWO
WYAU-200DWO
WYAU-300DWO
0-110-220-380-440V , 0-110-220-380-420-440-460V 10~300VA
1Phase WE type WYAU-75DE
WYAU-100DE
WYAU-150DE
WYAU-200DE
WYAU-300DE
0-220V 0-110V 75~300VA
1Phase WE type WYAU-75DWE
WYAU-100DWE
WYAU-150DWE
WYAU-200DWE
WYAU-300DWE
WYAU-500DWE
WYAU-1KDWE
0-380-440V 0-220V 75~1kVA
1Phase WMT, WT type WYAU-10DT
WYAU-50DT
WYAU-75D
WYAU-100D
WYAU-150D
WYAU-200D
WYAU-300D
WYAU-500D
WYAU-1KD
WYAU-2KD
WYAU-3KD
WYAU-5KD
WYAU-7.5KD
WYAU-10KD
WYAU-15KD
WYAU-20KD
WYAU-30KD
WYAU-40KD
WYAU-50KD
0-100-110-200-220-240V 75VA~50kVA
1Phase WT type WYAU-10DWT
WYAU-50DWT
WYAU-75DW
WYAU-100DW
WYAU-150DW
WYAU-200DW
WYAU-300DW
WYAU-500DW
WYAU-1KDW
WYAU-2KDW
WYAU-3KDW
WYAU-5KDW
WYAU-7.5KDW
WYAU-10KDW
WYAU-15KDW
WYAU-20KDW
WYAU-30KDW
WYAU-40KDW
WYAU-50KDW
0-110-220-380-420-440-460V 75~50kVA

 
Một số model bán chạy năm 2010
WYMS66375, WYMS66450, WYMS66750, WYMS661100, WYMS661500, WYDCL40.755CV, WYDCL41.55CV, WYDCL42.25CV, WYDCL43.75CV, WYDCL45.55CV, WYDCL47.55CV, WYDCL4115CV, WYDCL4155CV, WYDCL418.55CV, WYDCL4225CV, WYDCL4305CV, WYDCL4375CV, WYDCL4455CV, WYDCL4555CV, WYDCL4755CV, WYDCL4905CV, WYDCL41105CV, WYDCL41325CV, WYDCL41605CV, WYDCL41855CV, WYDCL42205CV,

Noise Cut Transformer
WYNC22300T, WYNC22500T, WYNC221KT, WYNC221.5KT, WYNC222KT, WYNC223KT, WYNC225KT, WYNC22300C, WYNC22500C, WYNC221KC, WYNC221.5KC, WYNC222KC, WYNC223KC, WYNC225KC, WYNC22300L, WYNC22500L, WYNC221KL, WYNC221.5KL, WYNC222KL, WYNC223KL, WYNC225KL, WYNC22C3KT, WYNC22C5KT, WYNC22C7.5KT, WYNC22C10KT, WYNC22C20KT, WYNC22C30KT, WY3NC22C3KT, WY3NC22C5KT, WY3NC22C7.5KT, WY3NC22C10KT, WY3NC22C15KT, WY3NC22C20KT, WY3NC22C30KT, WY3NC22C50KT,

Solid State Relay
WYPM1C02Z4, WYPM1C03Z4, WYPM1C05Z4, WYPM1C203D4, WYPM1C205D4, WYP1C03Z4, WYPS1C03Z4, WYPS1C201V4, WYSC1C03Z4, WYSC1C201V4, WYSC1C203D4, WYSC1C501D4, WYPS1C203D4, WYPS1C501D4, WYGA1C01Z4, WYGA2C01Z4, WYGA1C061D4, WYGA1C101D4, WYGA1C205D4, WYGA2C061D4, WYGA2C101D4, WYGA2C205D4, WYGA4C01Z4, WYGA1C061D4, WYGA1C101D4, WYGA1C205D4, WYGA4C061D4, WYGA4C101D4, WYGA4C205D4, WYGB1C02Z4, WYGB4C02Z4, WYGB1C062D4, WYGB1C102D4, WYGB1C201D4, WYGB4C062D4, WYGB4C102D4, WYGB4C201D4, WYR1C01Z4, WYR1C01Z40, WYRH1C01Z4, WYRH1C01Z40, WYR1C0310D4, WYR1C0505D4, WYR1C103D4, WYR1C201D4, WYR1C5005D4, WYR1C201V4, WYMY1C03Z4, WYMY1C03Z40, WYMY1C201V4, WYMY2C01Z4, WYMY2C01Z40, WYMY1C203D4, WYMY2C201D4, WYLY1C03Z4, WYLY1C03Z40, WYLY1C203D4, WYVG1C10Z4, WYVG1C15Z4, WYVG1C10R4, WYVG1C15R4, WYVG1C10Z40, WYVG1C15Z40, WYVG1C10R40, WYVG1C15R40, WYVH1C10Z4, WYVH1C15Z4, WYVH1C10R4, WYVH1C15R4, WYVH1C10Z40, WYVH1C15Z40, WYVH1C10R40, WYVH1C15R40, WYMG1C10Z4, WYMG1C15Z4, WYMG1C25Z4, WYMG1C40Z4, WYMG1C10R4, WYMG1C15R4, WYMG1C25R4, WYMG1C40R4, WYMG1C10Z40, WYMG1C15Z40, WYMG1C25Z40, WYMG1C40Z40, WYMG1C10R40, WYMG1C15R40, WYMG1C25R40, WYMG1C40R40, WYMH1C10Z4, WYMH1C15Z4, WYMH1C25Z4, WYMH1C40Z4, WYMH1C10R4, WYMH1C15R4, WYMH1C25R4, WYMH1C40R4, WYMH1C10Z40, WYMH1C15Z40, WYMH1C25Z40, WYMH1C40Z40, WYMH1C10R40, WYMH1C15R40, WYMH1C25R40, WYMH1C40R40, WYMS1C0505D4, WYMS1C0510D4, WYMS1C0520D4, WYMS1C0530D4, WYMS1C0540D4, WYMS1C105D4, WYMS1C110D4, WYMS1C120D4, WYMS1C130D4, WYMS1C140D4, WYMS1C205D4, WYMS1C210D4, WYMS1C220D4, WYMS1C505D4, WYMS1C510D4, WYMS1C520D4, WYVH1C10Z4, WYVH1C15Z4, WYVH1C10R4, WYVH1C15R4, WYVH1C10Z40, WYVH1C15Z40, WYVH1C10R40, WYVH1C15R40, WYVG1C10Z4, WYVG1C15Z4, WYVG1C10R4, WYVG1C15R4, WYVG1C10Z40, WYVG1C15Z40, WYVG1C10R40, WYVG1C15R40, WYMG1C10Z4, WYMG1C15Z4, WYMG1C25Z4, WYMG1C40Z4, WYMG1C10R4, WYMG1C15R4, WYMG1C25R4, WYMG1C40R4, WYMG1C10Z40, WYMG1C15Z40, WYMG1C25Z40, WYMG1C40Z40, WYMG1C10R40, WYMG1C15R40, WYMG1C25R40, WYMG1C40R40, WYMH1C10Z4, WYMH1C15Z4, WYMH1C25Z4, WYMH1C40Z4, WYMH1C10R4, WYMH1C15R4, WYMH1C25R4, WYMH1C40R4, WYMH1C10Z40, WYMH1C15Z40, WYMH1C25Z40, WYMH1C40Z40, WYMH1C10R40, WYMH1C15R40, WYMH1C25R40, WYMH1C40R40, WYLG1C10Z4, WYLG1C15Z4, WYLG1C25Z4, WYLG1C40Z4, WYLH1C10Z4, WYLH1C15Z4, WYLH1C25Z4, WYLH1C40Z4, WYLG1C10Z40, WYLG1C15Z40, WYLG1C25Z40, WYLG1C40Z40, WYLH1C10Z40, WYLH1C15Z40, WYLH1C25Z40, WYLH1C40Z40, WYNG1C10Z4, WYNG1C15Z4, WYNG1C20Z4, WYNG1C25Z4, WYNG1C30Z4, WYNG1C40Z4, WYNG1C50Z4, WYNG1C60Z4, WYNG1C80Z4, WYNG1C10R4, WYNG1C15R4, WYNG1C20R4, WYNG1C25R4, WYNG1C30R4, WYNG1C40R4, WYNG1C50R4, WYNG1C60R, WYNG1C80R4, WYNG1C10Z40, WYNG1C15Z40, WYNG1C20Z40, WYNG1C25Z40, WYNG1C30Z40, WYNG1C40Z40, WYNG1C50Z40, WYNG1C60Z40, WYNG1C80Z40, WYNG1C10R40, WYNG1C15R40, WYNG1C20R40, WYNG1C25R40, WYNG1C30R40, WYNG1C40R40, WYNG1C50R40, WYNG1C60R40, WYNG1C80R40, WYNH1C10Z4, WYNH1C15Z4, WYNH1C25Z4, WYNH1C40Z4, WYNH1C50Z4, WYNH1C60Z4, WYNH1C80Z4, WYNH1C10R4, WYNH1C15R4, WYNH1C25R4, WYNH1C40R4, WYNH1C50R4, WYNH1C60R4, WYNH1C80R4, WYNH1C10Z40, WYNH1C15Z40, WYNH1C25Z40, WYNH1C40Z40, WYNH1C50Z40, WYNH1C60Z40, WYNH1C80Z40, WYNH1C10R40, WYNH1C15R40, WYNH1C25R40, WYNH1C40R40, WYNH1C50R40, WYNH1C60R40, WYNH1C80R40,
WYG1C10Z4, WYG1C20Z4, WYG1C30Z4, WYG1C40Z4, WYG1C50Z4, WYG1C60Z4, WYG1C80Z4, WYG1C10R40, WYG1C20R40, WYG1C30R40, WYG1C40R40, WYG1C50R40, WYG1C60R40, WYG1C80R40, WYG1C10Z40, WYG1C20Z40, WYG1C30Z40, WYG1C40Z40, WYG1C50Z40, WYG1C60Z40, WYG1C80Z40, WYG1C10R40, WYG1C20R40, WYG1C30R40, WYG1C40R40, WYG1C50R40, WYG1C60R40, WYG1C80R40, WYH1C10Z4, WYH1C20Z4, WYH1C30Z4, WYH1C40Z4, WYH1C50Z4, WYH1C60Z4, WYH1C80Z4, WYH1C10R4, WYH1C20R4, WYH1C30R4, WYH1C40R4, WYH1C50R4, WYH1C60R4, WYH1C80R4, WYH1C10Z40, WYH1C20Z40, WYH1C30Z40, WYH1C40Z40, WYH1C50Z40, WYH1C60Z40, WYH1C80Z40, WYH1C10R40, WYH1C20R40, WYH1C30R40, WYH1C40R40, WYH1C50R40, WYH1C60R40, WYH1C80R40, WYNMG1C50Z4, WYNMG1C70Z4, WYNMG1C90Z4, WYNMG1C110Z4, WYNMG1C130Z4, WYNMG1C160Z4, WYNMG1C50R4, WYNMG1C70R4, WYNMG1C90R4, WYNMG1C110R4, WYNMG1C130R4, WYNMG1C160R4, WYNMG1C50Z40, WYNMG1C70Z40, WYNMG1C90Z40, WYNMG1C110Z40, WYNMG1C130Z40, WYNMG1C160Z40, WYNMG1C50R40, WYNMG1C70R40, WYNMG1C90R40, WYNMG1C110R40, WYNMG1C130R40, WYNMG1C160R40, WYNMH1C50Z4, WYNMH1C70Z4, WYNMH1C90Z4, WYNMH1C110Z4, WYNMH1C130Z4, WYNMH1C160Z4, WYNMH1C50R4, WYNMH1C70R4, WYNMH1C90R4, WYNMH1C110R4, WYNMH1C130R4, WYNMH1C160R4, WYNMH1C50Z40, WYNMH1C70Z40, WYNMH1C90Z40, WYNMH1C110Z40, WYNMH1C130Z40, WYNMH1C160Z40, WYNMH1C50R40, WYNMH1C70R40, WYNMH1C90R40, WYNMH1C110R40, WYNMH1C130R40, WYNMH1C160R40, WYFNG1C30Z4, WYFNG1C40Z4, WYFNG1C50Z4, WYFNG1C60Z4, WYFNG1C80Z4, WYFNG1C30R4, WYFNG1C40R4, WYFNG1C50R4, WYFNG1C60R4, WYFNG1C80R4, WYFNG1C30Z40, WYFNG1C40Z40, WYFNG1C50Z40, WYFNG1C60Z40, WYFNG1C80Z40, WYFNG1C30R40, WYFNG1C40R40, WYFNG1C50R40, WYFNG1C60R40, WYFNG1C80R40, WYFNH1C30Z4, WYFNH1C40Z4, WYFNH1C50Z4, WYFNH1C60Z4, WYFNH1C80Z4, WYFNH1C30R4, WYFNH1C40R4, WYFNH1C50R4, WYFNH1C60R4, WYFNH1C80R4, WYFNH1C30Z40, WYFNH1C40Z40, WYFNH1C50Z40, WYFNH1C60Z40, WYFNH1C80Z40, WYFNH1C30R40, WYFNH1C40R40, WYFNH1C50R40, WYFNH1C60R40, WYFNH1C80R40, WYN3G3C10Z4, WYN3G3C15Z4, WYN3G3C20Z4, WYN3G3C25Z4, WYN3G3C30Z4, WYN3G3C40Z4, WYN3G3C50Z4, WYN3G3C60Z4, WYN3G3C80Z4, WYN3G3C10Z40, WYN3G3C15Z40, WYN3G3C20Z40, WYN3G3C25Z40, WYN3G3C30Z40, WYN3G3C40Z40, WYN3G3C50Z40, WYN3G3C60Z40, WYN3G3C80Z40, WYN3G3C10R4, WYN3G3C15R4, WYN3G3C20R4, WYN3G3C25R4, WYN3G3C30R4, WYN3G3C40R4, WYN3G3C50R4, WYN3G3C60R4, WYN3G3C80R4, WYN3G3C10R40, WYN3G3C15R40, WYN3G3C20R40, WYN3G3C25R40, WYN3G3C30R40, WYN3G3C40R40, WYN3G3C50R40, WYN3G3C60R40, WYN3G3C80R40, WYN3H3C10Z4, WYN3H3C15Z4, WYN3H3C20Z4, WYN3H3C25Z4, WYN3H3C30Z4, WYN3H3C40Z4, WYN3H3C50Z4, WYN3H3C60Z4, WYN3H3C80Z4, WYN3H3C10Z40, WYN3H3C15Z40, WYN3H3C20Z40, WYN3H3C25Z40, WYN3H3C30Z40, WYN3H3C40Z40, WYN3H3C50Z40, WYN3H3C60Z40, WYN3H3C80Z40, WYN3H3C10R4, WYN3H3C15R4, WYN3H3C20R4, WYN3H3C25R4, WYN3H3C30R4, WYN3H3C40R4, WYN3H3C50R4, WYN3H3C60R4, WYN3H3C80R4, WYN3H3C10R40, WYN3H3C15R40, WYN3H3C20R40, WYN3H3C25R40, WYN3H3C30R40, WYN3H3C40R40, WYN3H3C50R40, WYN3H3C60R40, WYN3H3C80R40, WYL3G3C10Z4, WYL3G3C15Z4, WYL3G3C20Z4, WYL3G3C25Z4, WYL3G3C30Z4, WYL3G3C40Z4, WYL3G3C50Z4, WYL3G3C60Z4, WYL3G3C80Z4, WYL3G3C10Z40, WYL3G3C15Z40, WYL3G3C20Z40, WYL3G3C25Z40, WYL3G3C30Z40, WYL3G3C40Z40, WYL3G3C50Z40, WYL3G3C60Z40, WYL3G3C80Z40, WYL3G3C10R4, WYL3G3C15R4, WYL3G3C20R4, WYL3G3C25R4, WYL3G3C30R4, WYL3G3C40R4, WYL3G3C50R4, WYL3G3C60R4, WYL3G3C80R4, WYL3G3C10R40, WYL3G3C15R40, WYL3G3C20R40, WYL3G3C25R40, WYL3G3C30R40, WYL3G3C40R40, WYL3G3C50R40,
WYL3G3C60R40, WYL3G3C80R40, WYL3H3C10Z4, WYL3H3C15Z4, WYL3H3C20Z4, WYL3H3C25Z4, WYL3H3C30Z4, WYL3H3C40Z4, WYL3H3C50Z4, WYL3H3C60Z4, WYL3H3C80Z4, WYL3H3C10Z40, WYL3H3C15Z40, WYL3H3C20Z40, WYL3H3C25Z40, WYL3H3C30Z40, WYL3H3C40Z40, WYL3H3C50Z40, WYL3H3C60Z40, WYL3H3C80Z40, WYL3H3C10R4, WYL3H3C15R4, WYL3H3C20R4, WYL3H3C25R4, WYL3H3C30R4, WYL3H3C40R4, WYL3H3C50R4, WYL3H3C60R4, WYL3H3C80R4, WYL3H3C10R40, WYL3H3C15R40, WYL3H3C20R40, WYL3H3C25R40, WYL3H3C30R40, WYL3H3C40R40, WYL3H3C50R40, WYL3H3C60R40, WYL3H3C80R40, WY3G3C10Z4, WY3G3C20Z4, WY3G3C30Z4, WY3G3C40Z4, WY3G3C50Z4, WY3G3C60Z4, WY3G3C80Z4, WY3G3C10Z40, WY3G3C20Z40, WY3G3C30Z40, WY3G3C40Z40, WY3G3C50Z40, WY3G3C60Z40, WY3G3C80Z40, WY3G3C10R4, WY3G3C20R4, WY3G3C30R4, WY3G3C40R4, WY3G3C50R4, WY3G3C60R4, WY3G3C80R4, WY3G3C10R40, WY3G3C20R40, WY3G3C30R40, WY3G3C40R40, WY3G3C50R40, WY3G3C60R40, WY3G3C80R40, WY3H3C10Z4, WY3H3C20Z4, WY3H3C30Z4, WY3H3C40Z4, WY3H3C50Z4, WY3H3C60Z4, WY3H3C80Z4, WY3H3C10Z40, WY3H3C20Z40, WY3H3C30Z40, WY3H3C40Z40, WY3H3C50Z40, WY3H3C60Z40, WY3H3C80Z40, WY3H3C10R4, WY3H3C20R4, WY3H3C30R4, WY3H3C40R4, WY3H3C50R4, WY3H3C60R4, WY3H3C80R4, WY3H3C10R40, WY3H3C20R40, WY3H3C30R40, WY3H3C40R40, WY3H3C50R40, WY3H3C60R40, WY3H3C80R40, WYFN3G3C30Z4, WYFN3G3C40Z4, WYFN3G3C50Z4, WYFN3G3C60Z4, WYFN3G3C80Z4, WYFN3G3C30Z40, WYFN3G3C40Z40, WYFN3G3C50Z40, WYFN3G3C60Z40, WYFN3G3C80Z40, WYFN3G3C30R4, WYFN3G3C40R4, WYFN3G3C50R4, WYFN3G3C60R4, WYFN3G3C80R4, WYFN3G3C30R40, WYFN3G3C40R40, WYFN3G3C50R40, WYFN3G3C60R40, WYFN3G3C80R40, WYFN3H3C30Z4, WYFN3H3C40Z4, WYFN3H3C50Z4, WYFN3H3C60Z4, WYFN3H3C80Z4, WYFN3H3C30Z40, WYFN3H3C40Z40, WYFN3H3C50Z40, WYFN3H3C60Z40, WYFN3H3C80Z40, WYFN3H3C30R4, WYFN3H3C40R4, WYFN3H3C50R4, WYFN3H3C60R4, WYFN3H3C80R4, WYFN3H3C30R40,

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “1P-Auto Trans.(case)”

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin liên quan

error: Content is protected !!