12

Isolating PulseTrans

Rate this post

Tình trạng: : Còn hàng

Isolating PulseTrans

Thông số kỹ thuật và tính năng
Nó là biến áp xung 1: 1 với loại cách ly. Epoxy đúc là
được thực hiện tại trường hợp để bảo vệ và nó có thể được chèn vào PCB

Rate this post

Isolating PulseTrans

PART TYPE Model No 정격(Rating) 입력(Input) 출력(Output) 용량(Capacity)
PULSE type (1:1 pulse transformer) WY19PB
WY19PBB
WY19PAA
WY13PB
1:1 , 1:1:1 1500 pf

Một số model bán chạy năm 2012.2013
WYFTH40T2C, WYFTH50T2C, WYFTH60T2C, WYFTH80T2C, WYFTH100T2C, WYFTH120T2C, WYFTH150T2C, WYFTH200T2C, WYFTH250T2C, WYFTH300T2C, WYFTH400T2C, WYFTH500T2C, WYFTH600T2C, WYFTH800T2C, WYFTH1000T2C, WYFS03C2M, WYFS06C2M, WYFS10C2M, WYFS15C2M,

Power Supply
WYSP15S05P, WYSP15S12P, WYSP15S24P, WYSP30S05P, WYSP30S12P, WYSP30S24P, WYSP10S05D, WYSP10S12D, WYSP10S24D, WYSP20S12D, WYSP20S24D, WYSP30S05D, WYSP30S12D, WYSP30S24D, WYSP50S12D, WYSP50S24D, WYSP75S12D, WYSP75S24D, WYSP100S12D, WYSP100S24D, WYSP120S12D, WYSP120S24D, WYSP150S12D, WYSP150S24D, WYSP200S12D, WYSP200S24D, WYSP250S12D, WYSP250S24D, WYSP300S12D, WYSP300S24D, WYSP75S24DB, WYSP100S24DB, WYSP120S24DB, WYSP150S24DB, WYNSP10S05A, WYNSP10S12A, WYNSP10S24A, WYNSP10S48A, WYNSP20S05A, WYNSP20S12A, WYNSP20S24A, WYNSP20S48A, WYNSP30S05A, WYNSP30S12A, WYNSP30S24A, WYNSP30S48A, WYNSP50S05A, WYNSP50S12A, WYNSP50S24A, WYNSP50S48A, WYNSP75S05A, WYNSP75S012A, WYNSP75S24A, WYNSP75S48A, WYNSP100S05A, WYNSP100S12A, WYNSP100S24A, WYNSP100S48A, WYNSP120S05A, WYNSP120S12A, WYNSP120S24A, WYNSP120S48A, WYNSP150S05A, WYNSP150S12A, WYNSP150S24A, WYNSP150S48A, WYNSP200S05A, WYNSP200S12A, WYNSP200S24A, WYNSP200S48A, WYNSP250S05A, WYNSP250S12A, WYNSP250S24A, WYNSP250S48A, WYNSP300S05A, WYNSP300S12A, WYNSP300S24A, WYNSP300S48A, WYNSP75S05AP, WYNSP75S12AP, WYNSP75S24AP, WYNSP75S48AP, WYNSP100S05AP, WYNSP100S12AP, WYNSP100S24AP, WYNSP100S48AP, WYNSP120S05AP, WYNSP120S12AP, WYNSP120S24AP, WYNSP120S48AP, WYNSP150S05AP, WYNSP150S12AP, WYNSP150S24AP, WYNSP150S48AP, WYNSP200S05AP, WYNSP200S12AP, WYNSP200S24AP, WYNSP200S48AP, WYNSP250S05AP, WYNSP250S12AP, WYNSP250S24AP, WYNSP250S48AP, WYNSP300S05AP, WYNSP300S12AP, WYNSP300S24AP, WYNSP300S48AP, WYSP600S05CP, WYSP600S12CP, WYSP600S24CP, WYSP600S48CP, WYSP15S05B, WYSP15S09B, WYSP15S12B, WYSP15S15B, WYSP15S24B, WYSP15S48B, WYSP30S05B, WYSP30S09B, WYSP30S12B, WYSP30S15B, WYSP30S24B, WYSP30S48B, WYSP50S05B, WYSP50S09B, WYSP50S12B, WYSP50S15B, WYSP50S24B, WYSP50S48B, WYSP75S05B, WYSP75S12B, WYSP75S15B, WYSP75S24B, WYSP75S48B, WYSP100S05A, WYSP100S12A, WYSP100S15A, WYSP100S24A, WYSP100S48A, WYSP120S05A, WYSP120S12A, WYSP120S15A, WYSP120S24A, WYSP120S48A, WYSP150S05A, WYSP150S12A, WYSP150S15A, WYSP150S24A, WYSP150S48A, WYSP200S05A, WYSP200S12A, WYSP200S15A, WYSP200S24A, WYSP200S48A, WYSP200S24AD, WYSP220S05A, WYSP220S12A, WYSP220S15A, WYSP220S24A, WYSP220S48A, WYSP250S12A, WYSP250S15A, WYSP250S24A, WYSP250S48A, WYSP300S05A, WYSP300S12A, WYSP300S24A, WYSP300S48A, WYSP500S24A, WYSP500S05C, WYSP500S12C, WYSP500S24C, WYSP500S48C, WYSP600S05C, WYSP600S12C, WYSP600S24C, WYSP600S48C, WYSP750S12C, WYSP750S24C, WYSP750S48C, WYSP1000S05C, WYSP1000S12C, WYSP1000S24C, WYSP1000S48C, WYSP1200S05C, WYSP1200S12C, WYSP1200S24C, WYSP1200S48C, WYSP1500S05C, WYSP1500S12C, WYSP1500S24C, WYSP1500S48C, WYSP15D05A, WYSP15D0512A, WYSP15D0524A, WYSP15D12A, WYSP15D15A, WYSP15D05B, WYSP15D0512B, WYSP15D0524B, WYSP15D12B, WYSP15D15B, WYSP30D05A, WYSP30D0512A, WYSP30D0524A, WYSP30D12A, WYSP30D15A, WYSP30D05B, WYSP30D0512B, WYSP30D0524B, WYSP30D12B, WYSP30D15B, WYSP50D05A, WYSP50D0512A, WYSP50D0524A, WYSP50D12A, WYSP50D15A, WYSP50D05B, WYSP50D0512B, WYSP50D0524B, WYSP50D12B, WYSP50D15B, WYSP75D05A, WYSP75D0512A, WYSP75D0524A, WYSP75D12A, WYSP75D15A, WYSP75D05B, WYSP75D0512B, WYSP75D0524B, WYSP75D12B, WYSP75D15B, WYSP15T12A, WYSP15T15A, WYSP15T12B, WYSP15T15B, WYSP30T12A, WYSP30T15A, WYSP30T12B, WYSP30T15B, WYSP50T12A, WYSP50T15A, WYSP50T12B, WYSP50T15B, WYRM25,

Battery Charger
WYBC60S12A(5A), WYBC120S12A(10A), WYBC120S24A(5A), WYBC240S24A(10A,

Heat Sink
HSA1010, HSA1040, HSA2020, HSA3040, HM120, HM150, HM200, H1M50, H1M70, H1M90, H3M80, H3M110, H3M140, HS120, HS150, HS200,

Hybride Harmonic Filter
WYHHF3.7, WYHHF5.5, WYHHF7.5, WYHHF11, WYHHF15, WYHHF18.5, WYHHF22, WYHHF30, WYHHF37, WYHHF45, WYHHF55, WYHHF75, WYHHF90, WYHHF110, WYHHF132, WYHHF160, WYHHF185, WYHHF220, WYHHF250,

Micro Surge Filter
WYAHF025, WYAHF035, WYAHF050, WYAHF060, WYAHF100, WYAHF075, WYAHF150, WYAHF225, WYAHF300, WYHHF3.7, WYHHF5.5, WYHHF7.5, WYHHF11, WYHHF15, WYHHF18.5, WYHHF22, WYHHF30, WYHHF37, WYHHF45, WYHHF55, WYHHF75, WYHHF90, WYHHF110, WYHHF132, WYHHF160, WYHHF185, WYHHF220, WYHHF250, WYMSF41.5(S/L), WYMSF42.2(S/L), WYMSF43.7(S/L), WYMSF45.5(S/L), WYMSF411(S/L), WYMSF418.5(S/L), WYMSF430(S/L), WYMSF437(S/L), WYMSF455(S/L), WYMSF475(S/L), WYMSF4110(S/L), WYMSF4132(S/L), WYMSF4160(S/L), WYMSF4220(S/L), WYZHF150C, WYZHF180C, WYZHF200C, WYZHF250C, WYZHF300C, WYZHF350C, WYZHF400C, WYZHF450C, WYZHF500C, WYZHF040C, WYZHF050C, WYZHF060C, WYZHF075C, WYZHF090C, WYZHF100C, WYZHF120C, WYZHF003T, WYZHF006T, WYZHF012T, WYZHF018T, WYZHF024T, WYZHF030T,

Active Harmonic Filter
WYAHF025, WYAHF035, WYAHF050, WYAHF060, WYAHF100, WYAHF075, WYAHF150, WYAHF225, WYAHF300,

Zero Hamonics Filter
WYZHF150C, WYZHF180C, WYZHF200C, WYZHF250C, WYZHF300C, WYZHF350C, WYZHF400C, WYZHF450C, WYZHF500C, WYZHF040C, WYZHF050C, WYZHF060C, WYZHF075C, WYZHF090C, WYZHF100C, WYZHF120C, WYZHF003T, WYZHF006T, WYZHF012T, WYZHF018T, WYZHF024T, WYZHF030T, WYZHF003T,

Power Protective Relay
WYROC2DC, WYROC3DC, WYROG4DC, WYROU3DC, WYROV4DC, WYRDG2DC,

Ground Fault RelayWYGFD08N, WYGFD12N, WYGFD16N, WYGFD08NC, WYGFD12NC, WYGFD16NC, WYGFD06, WYGFD12, WYGFD06C, WYGFD12C, WYGFD01S, WYGFD01T, WYGFD01HT, WYGFD11S, WYGFD11T, WYGFD11HT, WYGFD01S, WYGFD01T, WYGFD01HT, WYGFD11S, WYGFD11T, WYGFD11HT, WYGF11HT, WYGF11S, WYGF21S, WYGF11T, WYGF21T,

Earth Leakage Relay
WYEDD08NC, WYEDD12NC, WYEDD16NC, WYERD08NC, WYERD12NC, WYERD16NC, WYEDD06C, WYEDD12C, WYERD06C, WYERD12C, WYEDM06, WYEDM12, WYERM06, WYERM12, WYEDA06N, WYEDA08N, WYEDA10N, WYEDA12N, WYEDA16N, WYERA06N, WYERA08N, WYERA10N, WYERA12N, WYERA16N, WYER22S, WYER21S, WYER11S, WYER31S, WYER22T, WYER21T, WYER11T, WYER31T,

ZeroCurrent Trans
WYZR030, WYZR050, WYZR065, WYZR080, WYZR100, WYZR120, WYZR150, WYZR200, WYZS160, WYZS210, WYZS260, WYZR030H, WYZR050H, WYZR065H, WYZR080H, WYZR100H, WYZR120H, WYZR150H, WYZR200H, WYZS160H, WYZS210H, WYZS260H, WYZS160H, WYZS210H, WYZS260H, WYZS102H, WYZS103H, WYZS104H, WYZS054AH, WYZS104AH, WYZS223H, WYZS224H, WYZR030N, WYZR050N, WYZR065N, WYZR080N, WYZR100N, WYZR120N, WYZR150N, WYZR200N, WYZS160N, WYZS210N, WYZS260N, WYZS102N, WYZS103N, WYZS104N, WYZS054N, WYZS104AN, WYZS223N, WYZS224N, WYZR030NV, WYZR050NV, WYZR065NV, WYZR080NV, WYZR100NV, WYZR120NV, WYZR150NV, WYZR200NV, WYZS160NV, WYZS210NV, WYZS260NV, WYZS102NV, WYZS103NV, WYZS104NV, WYZS054ANV, WYZS104ANV, WYZS223NV, WYZS224NV,

Current Transformer
WYCR15, WYCR30, WYCR40, WYCR60, WYCS32, WYCS42, WYCS45, WYCS44, WYCS65, WYCS85, WYCS104, WYCS130, WYCS160, WYCS44D, WYCS65D, WYCS85D, WYCS104D, WYCS130D, WYCS160D, WYCS135, WYCS137, WYCS165, WYCS167, WY3CS162, WY3CS163, WY3CS262, WY3CS263, WY3CS312, WY3CS313, WY3CS462, WY3CS463, WYCB151, WYCB152, WYCB153, WYCB151D, WYCB152D, WYCB153D, WYCW15, WYCW15D, WYCS64R, WYCS104R, WYCS130R, WYCS160R, WYCS135R, WYCS137R, WYCS165R, WYCS167R, WYSC23, WYSC58, WYSC88, WYSC812, WYSC816,

Voltage Transformer
WYVT50F, WYVT100F, WYVT200F, WYVT250F, WYVT500F, WYEVT50F, WYEVT100F, WYEVT200F, WYEVT300, FWYEVT500F, WYEVT50TF, WYEVT100TF, WYEVT200TF, WY3VT50V, 50Y,

Panel Board Meters
WYTM200, WYTM200C, WYTM3AA, WYTM3AV, WYTM100, WYTM100C, WYPMN48AA, WYPMN48AV, WYPMN48W3, WYPMN48W4, WYPMN48R3, WYPMN48R4, WYPMN48P3, WYPMN48H3, WYPMN48M3, WYTM3AA, WYTM3AV, WYR05VD, WYR06VD, WYR08VD, WYR10VD, WYS47VD, WYS72VD, WYS96VD, WYSH96VD, WYW08VD, WYW11VD, WYR05VA, WYR06VA, WYR08VA, WYR10VA, WYS47VA, WYS72VA, WYS96VA, WYSH96VA, WYW08VA, WYW11VA, WYR05AD, WYR06AD, WYR08AD, WYR10AD, WYS47AD, WYS72AD, WYS96AD, WYSH96AD, WYW08AD, WYW11AD, WYR05AA, WYR06AA, WYR08AA, WYR10AA, WYS47AA, WYS72AA, WYS96AA, WYSH96AA, WYW08AA, WYR06W3, WYR08W3, WYR10W3, WYS47W3, WYS72W3, WYS96W3, WYSH96W3, WYSH96W3T, WYW08W3, WYW11W3, WYW11W3T, WYR06W4, WYR06W4U, WYR08W4, WYR08W4U, WYR10W4, WYR10W4U, WYS47W4, WYS47W4U, WYS72W4, WYS72W4U, WYS96W4, WYS96W4U, WYSH96W4, WYSH96W4T, WYSH96W4U, WYSH96W4UT, WYW08W4, WYW08W4U, WYW11W4, WYW11W4T, WYW11W4U, WYW11W4UT, WYR06R3, WYR08R3, WYR10R3, WYS47R3, WYS72R3, WYS96R3, WYSH96R3, WYSH96R3T, WYW08R3, WYW11R3, WYW11R3T, WYR06R4, WYR06R4U, WYR08R4, WYR08R4U, WYR10R4, WYR10R4U, WYS47R4, WYS47R4U, WYS72R4, WYS72R4U, WYS96R4, WYS96R4U, WYSH96R4, WYSH96R4T, WYSH96R4U, WYSH96R4UT, WYW08R4, WYW08R4U, WYW11R4, WYW11R4T, WYW11R4U, WYW11R4UT, WYR06P3, WYR06P3U, WYR08P3, WYR08P3U, WYR10P3, WYR10P3U, WYS47P3, WYS47P3U, WYS72P3, WYS72P3U, WYS96P3, WYS96P3U, WYSH96P3, WYSH96P3T, WYSH96P3U, WYSH96P3UT, WYW08P3, WYW08P3U, WYW11P3, WYW11P3T, WYW111P3U, WYW111P3UT, WYR06P4, WYR06P4U, WYR08P4, WYR08P4U, WYR10P4, WYR10P4U, WYS47P4, WYS47P4U, WYS72P4, WYS72P4U, WYS96P4, WYS96P4U, WYSH96P4, WYSH96P4T, WYSH96P4U, WYSH96P4UT, WYW08P4, WYW08P4U, WYW11P4, WYW11P4T, WYW11P4U, WYW11P4UT, WYR06H, WYR08H, WYR10H, WYS47H, WYS72H, WYS96H, WYSH96H, WYW08H, WYW11H, WYR05ADM, WYR06ADM, WYR08ADM, WYR10ADM, WYS47ADM, WYS72ADM, WYS96ADM, WYSH96ADM,

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Isolating PulseTrans”

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin liên quan

error: Content is protected !!