11

1P-Isolation Trans

Rate this post

Tình trạng: : Còn hàng

1P-Isolation Trans

Thông số kỹ thuật và tính năng
Điện áp vào của máy biến áp này là 110/220 V như một pha
loại cuộn dây đôi và đầu ra được tiêu chuẩn hóa bởi điện áp và
hiện hành. Đồng thời, bật đèn LED ở điện áp đầu vào áp dụng cho an toàn
xử lý và tất cả các mô hình có được tiêu chuẩn từ loạt 15V để
26V để xác định độ tin cậy.

Rate this post

1P-Isolation Trans

PART TYPE Model No Rating Input Output Capacity
1Phase – WT type (Terminal type) WY42-20AW WY42-40AW WY42-60AW WY42-80AW WY42-100AW WY42-150AW WY42-200AW WY42-300AW WY42-500AW WY42-750AW WY42-1KAW WY42-1.5KAW WY42-2KAW WY42-3KAW WY42-5KAW WY42-7.5KAW 0-380-420-440V-(E) 0-110-200-220V 40VA~7.5kVA

PART TYPE Model No 정격(Rating) 입력(Input) 출력(Output) 용량(Capacity)
1Phase – WT type (Terminal type) WYTB-3240AP
WYTB-3260AP
WYTB-3280AP
WYTB-32100AP
WYTB-32150AP
WYTB-32200AP
WYTB-32300AP
WYTB-32500AP
WYTB-32750AP
WYTB-321KAP
WYTB-321.5KAP
WYTB-322KAP
0-110-200-220V-(E) 0-26-28-30-32 40~2kVA
1Phase – WT type (Terminal type) WYTB-5040AP
WYTB-5060AP
WYTB-5080AP
WYTB-50100AP
WYTB-50150AP
WYTB-50200AP
WYTB-50300AP
WYTB-50500AP
WYTB-50750AP
WYTB-501KAP
0-110-200-220-(E) 0-25-40-45-50 40~1kVA
1Phase – WT type (Terminal type) WYTB-3640AP
WYTB-3660AP
WYTB-3680AP
WYTB-36100AP
WYTB-36150AP
WYTB-36200AP
WYTB-36300AP
WYTB-36500AP
WYTB-36750AP
WYTB-361KAP
WYTB-361.5KAP
WYTB-362KAP
0-110-200-220V-(E) 0-18-24-28-32-36 100VA~1kVA
1Phase – WT type WY11-100AF
WY11-200AF
WY11-300AF
WY11-500AF
WY11-1KAF
0-90-100-110V-(E) 0-100-110-120V 100VA~1kVA
1Phase – WMT, WT type (Terminal type) WY21-20A
WY21-40A
WY21-60A
WY21-80A
WY21-100A
WY21-150A
WY21-200A
WY21-300A
WY21-500A
WY21-750A
WY21-1KA
WY21-1.5KA
WY21-2KA
WY21-3KA
WY21-5KA
WY21-7.5KA
WY21-10KA
WY21-15KA
0-200-220-240V-(E) 0-100-110V, 0-100-110-120V 40VA~15kVA
1Phase – WT type (Terminal type) WY21-20KA
WY21-30KA
WY21-40KA
WY21-50KA
0-200-220-240V-(E) 100-110V 20kVA~50kVA
1Phase – WMT, WT type (Terminal type) WY21-20A2
WY21-60A2
WY21-100A2
WY21-150A2
WY21-200A2
WY21-300A2
WY21-500A2
WY21-1KA2
0-200-220-240V-(E) S1(0-100-110V) S2(0-12-24V) 60VA~1kVA
1Phase – WE type (Lead wire) WY21-40AE
WY21-60AE
WY21-80AE
WY21-100AE
WY21-150AE
WY21-200AE
WY21-300AE
WY21-500AE
0-220V 0-110V 40~500VA
1Phase – WB, WO(Soldering type) WY21-10AO
WY21-25AO
WY21-40AO
WY21-60AO
WY21-80AO
WY21-100AO
WY21-150AO
0-200-220-240V 0-100-110V 10~150VA
1Phase – WT type (Terminal type) WY22-300FC
WY22-500FC
WY22-750FC
WY22-1KFC
WY22-1.5KFC
WY22-2KFC
0-210-220-239V-(E) , 0-380-420-440V-(E) 0-115-150-170-190-210-230V 300VA~2kVA

Một số model bán chạy năm 2010.2011
Hi Voltage Reactor
WYACR20.75, WYACR21.5, WYACR22.2, WYACR23.7, WYACR25.5, WYACR27.5, WYACR211, WYACR40.75, WYACR41.5, WYACR42.2, WYACR43.7, WYACR45.5, WYACR47.5, WYACR411, WYACR415, WYACR418.5, WYACR422, WYACR430, WYACR437, WYACR445, WYACR455, WYACR475, WYACR490, WYACR4110, WYACR4132, WYACR4160, WYACR4185, WYACR4220, WYACR4250, WYACR4280, WYACR4315, WYACR4350, WYACR4375, WYACL40.75, WYACL41.5, WYACL42.2, WYACL43.7, WYACL45.5, WYACL47.5, WYACL411, WYACL415, WYACL418.5, WYACL422, WYACL430, WYACL437, WYACL445, WYACL455, WYACL475, WYACL490, WYACL4110, WYACL4132, WYACL4160, WYACL4185, WYACL4220, WYACL4250, WYACL4280, WYACL4315, WYACL4350, WYACL4375, WYSR40.6, WYSR40.9, WYSR41.2, WYSR41.5, WYSR41.8, WYSR42.4, WYSR43.0, WYSR43.6, WYSR44.5, WYSR46.0, WYSR49.0, WYSR412, WYSR415, WYSR418, WYSR661.8, WYSR662.4, WYSR663.0, WYSR663.6, WYSR664.5, WYSR666.0, WYSR669.0, WYSR6612, WYSR6615, WYSR6618, WYSR6624, WYSR6630, WYSR6638, WYSR6642, WYMS422CV, WYMS437CV, WYMS445CV, WYMS455CV, WYMS465CV, WYMS475CV, WYMS493CV, WYMS4110CV, WYMS4130CV, WYMS4150CV, WYMS4165CV, WYMS4180CV, WYMS4265CV, WYMS4337CV, WYMS4375CV, WYMS6622, WYMS6637, WYMS6645, WYMS6655, WYMS6660, WYMS6675, WYMS6695, WYMS66110, WYMS66130, WYMS66150, WYMS66185, WYMS66225, WYMS66260, WYMS66300, WYMS66375, WYMS66450, WYMS66750, WYMS661100, WYMS661500, WYDCL40.755CV, WYDCL41.55CV, WYDCL42.25CV, WYDCL43.75CV, WYDCL45.55CV, WYDCL47.55CV, WYDCL4115CV, WYDCL4155CV, WYDCL418.55CV, WYDCL4225CV, WYDCL4305CV, WYDCL4375CV, WYDCL4455CV, WYDCL4555CV, WYDCL4755CV, WYDCL4905CV, WYDCL41105CV, WYDCL41325CV, WYDCL41605CV, WYDCL41855CV, WYDCL42205CV,

Transformer
WYAU10DO, WYAU20DO, WYAU50DO, WYAU75DO, WYAU100DO, WYAU150DO, WYAU200DO, WYAU300DO, WYAU10DWO, WYAU20DWO, WYAU50DWO, WYAU75DWO, WYAU100DWO, WYAU150DWO, WYAU200DWO, WYAU300DWO, WYAU75DE, WYAU100DE, WYAU150DE, WYAU200DE, WYAU300DE, WYAU75DWE, WYAU100DWE, WYAU150DWE, WYAU200DWE, WYAU300DWE, WYAU500DWE, WYAU1KDWE, WYAU10DT, WYAU50DT, WYAU75D, WYAU100D, WYAU150D, WYAU200D, WYAU300D, WYAU500D, WYAU1KD, WYAU2KD, WYAU3KD, WYAU5KD, WYAU7.5KD, WYAU10KD, WYAU15KD, WYAU20KD, WYAU30KD, WYAU40KD, WYAU50KD, WYAU10DWT, WYAU50DWT, WYAU75DW, WYAU100DW, WYAU150DW, WYAU200DW, WYAU300DW, WYAU500DW, WYAU1KDW, WYAU2KDW, WYAU3KDW, WYAU5KDW, WYAU7.5KDW, WYAU10KDW, WYAU15KDW, WYAU20KDW, WYAU30KDW, WYAU40KDW, WYAU50KDW, WYTB3240AP, WYTB3260AP, WYTB3280AP, WYTB32100AP, WYTB32150AP, WYTB32200AP, WYTB32300AP, WYTB32500AP, WYTB32750AP, WYTB321KAP, WYTB321.5KAP, WYTB322KAP, WYTB5040AP, WYTB5060AP, WYTB5080AP, WYTB50100AP, WYTB50150AP, WYTB50200AP, WYTB50300AP, WYTB50500AP, WYTB50750AP, WYTB501KAP, WYTB3640AP, WYTB3660AP, WYTB3680AP, WYTB36100AP, WYTB36150AP, WYTB36200AP, WYTB36300AP, WYTB36500AP, WYTB36750AP, WYTB361KAP, WYTB361.5KAP, WYTB362KAP, WY11100AF, WY11200AF, WY11300AF, WY11500AF, WY111KAF, WY2120A, WY2140A, WY2160A, WY2180A, WY21100A, WY21150A, WY21200A, WY21300A, WY21500A, WY21750A, WY211KA, WY211.5KA, WY212KA, WY213KA, WY215KA, WY217.5KA, WY2110KA, WY2115KA, WY2120KA, WY2130KA, WY2140KA, WY2150KA, WY2120A2, WY2160A2, WY21100A2, WY21150A2, WY21200A2, WY21300A2, WY21500A2, WY211KA2, WY2140AE, WY2160AE, WY2180AE, WY21100AE, WY21150AE, WY21200AE, WY21300AE, WY21500AE, WY2110AO, WY2125AO, WY2140AO, WY2160AO, WY2180AO, WY21100AO, WY21150AO, WY22300FC, WY22500FC, WY22750FC, WY221KFC, WY221.5KFC, WY222KFC, WY3P100W, WY3P200W, WY3P300W, WY3P500W, WY3P1KW, WY3P1.5KW, WY3P2KW, WY3P3KW, WY3P5KW, WY3P7.5KW, WY3P10KW, WY3P15KW, WY3P20KW, WY3P30KW, WY3P40KW, WY3P50KW, WY3P75KW, WY3P100KW, WY3P150KW, WY3P200AU, WY3P300AU, WY3P500AU, WY3P1KAU, WY3P2KAU, WY3P3KAU, WY3P5KAU, WY3P7.5KAU, WY3P10KAU, WY3P15KAU, WY3P20KAU, WY3P30KAU, WY3P40KAU, WY3P50KAU, WY3P75KAU, WY3P100KAU, WY3P150KAU, WY3P200KAU, WY3P300KAU, WY21C1KA, WY21C2KA, WY21C3KA, WY21C5KA, WY21C7.5KA, WY21C10KA, WY21C15KA, WY21C20KA, WY21C30KA, WY21C40KA, WY21C50KA, WY42C1KAW, WY42C2KAW, WY42C3KAW, WY42C5KAW, WY42C7.5KAW, WY42C10KAW, WY42C15KAW, WY42C20KAW, WY42C30KAW, WY42C40KAW, WY42C50KAW, WY2250AF, WY22100AF, WY22150AF, WY22200AF, WY22300AF, WY22500AF, WY22750AF, WY221KAF, WY221.5KAF, WY222KAF, WY223KAF, WY225KAF, WY4160A, WY4180A, WY41100A, WY41150A, WY41200A, WY41300A, WY41500A, WY41750A, WY411KA, WY411.5KA, WY412KA, WY413KA, WY415KA, WY4220AW, WY4240AW, WY4260AW, WY4280AW, WY42100AW, WY42150AW, WY42200AW, WY42300AW,
WY42500AW, WY42750AW, WY421KAW, WY421.5KAW, WY422KAW, WY423KAW, WY425KAW, WY427.5KAW, WY4210KAW, WY4215KAW, WY4220KAW, WY4230KAW, WY4240KAW, WY4250KAW, WY42300FC, WY42500FC, WY42750FC, WY421KFC, WY421.5KFC, WY422KFC, WY4260A2, WY42100A2, WY42200A2, WY42300A2, WY42500A2, WY421KA2, WY4240DE, WY4260DE, WY4280DE, WY42100DE, WY42150DE, WY4210AO, WY4225AO, WY4240AO, WY4260AO, WY4280AO, WY42100AO, WY42150AO, WY5260AW, WY52100AW, WY52150AW, WY52200AW, WY52300AW, WY52500AW, WY52750AW, WY521KAW, WY521.5KAW, WY522KAW, WY523KAW, WY525KAW, WYHP25AP, WYHP50AP, WYHP100AP, WYHP150AP, WYHP200AP, WYHP300AP, WYHP500AP, WYHP1KAP, WYTB1540AP, WYTB1560AP, WYTB1580AP, WYTB15100AP, WYTB15150AP, WYTB15200AP, WYTB15300AP, WYTB2640AP, WYTB2660AP, WYTB2680AP, WYTB26100AP, WYTB26150AP, WYTB26200AP, WYTB26300AP, WYTB26500AP, WYTB26750AP, WYTB261KAP, WYTB261.5KAP, WYTB262KAP, WYEW40AP, WYEW60AP, WYEW80AP, WYEW100AP, WYEW150AP, WYEW200AP, WYEW300AP, WYEW500AP, WYEWHP40AP, WYEWHP60AP, WYEWHP80AP, WYEWHP100AP, WYEWHP150AP, WYEWHP200AP, WYEWHP300AP, WYEWHP500AP, WYSH6305, WYSH631, WYSH632, WYSH633, WYSH635, WYSH6310, WYSH1502, WYSH1503, WYSH1506, WYSH1516, WYSH1525, WYSH155, WYSH1566, WYSH2002, WYSH2003, WYSH2005, WYSH201, WYSH202, WYSH2601, WYSH2602, WYSH2603, WYSH261, WYSH262, WYSH263, WYSH3001, WYSH3002, WYSH3003, WYSH3005, WYSH301, WYSH302, WYSH303, WYSH305, WYSH3010, WYSH3801, WYSH3802, WYSH3803, WYSH3805, WYSH381, WYSH5001, WYSH5002, WYSH5005, WYSH5008, WYSH501, WYSH502, WYPM0608, WYPM0612, WYPM0633, WYPM0906, WYPM0908, WYPM0922, WYPM1204, WYPM1206, WYPM1216, WYPM1503, WYPM1505, WYPM1513, WYPM1802, WYPM1804, WYPM1811, WY21C2KD, WY21C3KD, WY21C5KD, WY21C7.5KD, WY21C10KD, WY21C15KD, WY21C20KD, WY21C30KD, WY21C40KD, WY21C50KD, WY42C2KDW, WY42C3KDW, WY42C5KDW, WY42C7.5KDW, WY42C10KDW, WY42C15KDW, WY42C20KDW, WY42C30KDW, WY42C40KDW, WY42C50KDW, WY3PC1KW, WY3PC2KW, WY3PC3KW, WY3PC5KW, WY3PC7.5KW, WY3PC10KW, WY3PC15KW, WY3PC20KW, WY3PC30KW, WY3PC40KW, WY3PC50KW, WY3PC75KW, WY3PC100KW, WY3PC150KW, WY3PC2KAU, WY3PC3KAU, WY3PC5KAU, WY3PC7.5KAU, WY3PC10KAU, WY3PC15KAU, WY3PC20KAU, WY3PC30KAU, WY3PC40KAU, WY3PC50KAU, WY3PC75KAU, WY3PC100KAU, WY3PC150KAU, WY3PC200KAU, WYPT3305H, WYPT3310H, WYPT3315H, WYPT3320H, WYPT3330H, WYPT3350H, WYPT6610H, WYPT6615H, WYPT6620H, WYPT6630H, WYPT6650H, WY3P325, WY3P326, WY3P327, WY19PB, WY19PBB, WY19PAA, WY13PB, WYC30, WYC50, WYC100, WYC200, WYC300, WYC400, WYC500, WY442240AW, WY442260AW, WY442280AW, WY4422100AW, WY4422150AW, WY4422200AW, WY4422300AW, WY4422500AW, WY4422750AW, WY44221KAW, WY44221.5KAW, WY44222KAW, WY382240AW, WY382260AW, WY382280AW, WY3822100AW, WY3822150AW, WY3822200AW, WY3822300AW, WY3822500AW, WY3822750AW, WY38221KAW, WY38221.5KAW, WY38222KAW, WY221140A,
WY221160A, WY221180A, WY2211100A, WY2211150A, WY2211200A, WY2211300A, WY2211500A, WY2211750A, WY22111KA, WY22111.5KA, WY22112KA, WY222440AP, WY222460AP, WY222480AP, WY2224100AP, WY2224150AP, WY2224200AP, WY2224300AP, WY2224500AP, WY2224750AP, WY22241KAP, WY22241.5KAP, WYDC22450AP, WYDC224100AP, WYDC224150AP, WYDC224200AP, WYDC224300AP, WYDC211500AP, WYDC2111KAP, WYF2140AW, WYF2160AW, WYF21100AW, WYF21150AW, WYF21200AW, WYF21300AW, WYF21500AW, WYF21750AW, WYF211KAW, WYF3240AW, WYF3260AW, WYF32100AW, WYF32150AW, WYF32200AW, WYF32300AW, WYF32500AW, WYF32750AW, WYF321KAW, WYF4140AW, WYF4160AW, WYF41100AW, WYF41150AW, WYF41200AW, WYF41300AW, WYF41500AW, WYF41750AW, WYF411KAW, WYF4240AW, WYF4260AW, WYF42100AW, WYF42150AW, WYF42200AW, WYF42300AW, WYF42500AW, WYF42750AW, WYF421KAW, WY42F60AW, WY42F100AW, WY42F150AW, WY42F200AW, WY42F250AW, WY42F300AW, WY42F500AW, WY42F750AW, WY42F1kAW, WYAUD20DW, WYAUD30DW, WYAUD50DW, WYAUD100DW, WYAUD200DW, WYAUD300DW, WYAUD500DW, WY21D10A, WY21D20A, WY21D30A, WY21D40A, WY21D60A, WY21D100A, WY21D150A, WY21D200A, WY21D250A, WY21D300A, WY22D10AF, WY22D30AF, WY22D40AF, WY22D60AF, WY22D100AF, WY22D150AF, WY22D200AF, WY22D250AF, WY22D300AF, WY41D10A, WY41D20A, WY41D30A, WY41D40A, WY41D60A, WY41D100A, WY41D150A, WY41D200A, WY41D250A, WY41D300A, WY42D10AW, WY42D20AW, WY42D60AW, WY42D100AW, WY42D150AW, WY42D200AW, WY42D250AW, WY42D300AW,
Low Voltage Reactor
WYACR20.75, WYACR21.5, WYACR22.2, WYACR23.7, WYACR25.5, WYACR27.5, WYACR211, WYACR40.75, WYACR41.5, WYACR42.2, WYACR43.7, WYACR45.5, WYACR47.5, WYACR411, WYACR415, WYACR418.5, WYACR422, WYACR430, WYACR437, WYACR445, WYACR455, WYACR475, WYACR490, WYACR4110, WYACR4132, WYACR4160, WYACR4185, WYACR4220, WYACR4250, WYACR4280, WYACR4315, WYACR4350, WYACR4375, WYACL40.75, WYACL41.5, WYACL42.2, WYACL43.7, WYACL45.5, WYACL47.5, WYACL411, WYACL415, WYACL418.5, WYACL422, WYACL430, WYACL437, WYACL445, WYACL455, WYACL475, WYACL490, WYACL4110, WYACL4132, WYACL4160, WYACL4185, WYACL4220, WYACL4250, WYACL4280, WYACL4315, WYACL4350, WYACL4375, WYSR40.6, WYSR40.9, WYSR41.2, WYSR41.5, WYSR41.8, WYSR42.4, WYSR43.0, WYSR43.6, WYSR44.5, WYSR46.0, WYSR49.0, WYSR412, WYSR415, WYSR418, WYSR661.8, WYSR662.4, WYSR663.0, WYSR663.6, WYSR664.5, WYSR666.0, WYSR669.0, WYSR6612, WYSR6615, WYSR6618, WYSR6624, WYSR6630, WYSR6638, WYSR6642, WYMS422CV, WYMS437CV, WYMS445CV, WYMS455CV, WYMS465CV, WYMS475CV, WYMS493CV, WYMS4110CV, WYMS4130CV, WYMS4150CV, WYMS4165CV, WYMS4180CV, WYMS4265CV, WYMS4337CV, WYMS4375CV, WYMS6622, WYMS6637, WYMS6645, WYMS6655, WYMS6660, WYMS6675, WYMS6695, WYMS66110, WYMS66130, WYMS66150, WYMS66185, WYMS66225, WYMS66260, WYMS66300,

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “1P-Isolation Trans”

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin liên quan

error: Content is protected !!