Woonyoung tại Hưng Yên

Woonyoung tại Hưng Yên

Rate this post

Tình trạng: : Còn hàng

Chúng tôi là nhà phân phối chính thức và duy nhất các sản phẩm của Woonyoung tại thị trường Việt Nam, Quý khách có nhu cầu về các sản phẩm của Woonyoung  vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn nhanh hơn. Hotline: 0974190088/Zalo

Email: vuonguoc@gmail.com

Rate this post

Woonyoung tại Hưng Yên

POWER CONTROL / REACTOR & FILTER SOLUTION

AUTOMATION CONTROL SOLUTION

HARMONIC FILTER SOLUTION

ELECTRIC PANEL BOARD SOLUTION

Một số model bán chạy:

Transformer

UL Transmormer > WY21100UL WY21200UL WY21300UL WY21500UL WY21750UL WY211KUL WY211.5KUL WY212KUL WY213KUL WY215KUL (1Phase UL Type Transformer Type)

UL Transmormer > WY22100UL WY22200UL WY22300UL WY22500UL WY22750UL WY221KUL WY221.5KUL WY222KUL WY223KUL WY225KUL (1Phase UL Type Transformer Type)

UL Transmormer > WY41100UL WY41200UL WY41300UL WY41500UL WY41750UL WY411KUL WY411.5KUL WY412KUL WY413KUL WY415KUL (1Phase UL Type Transformer Type)

UL Transmormer > WY42100UL WY42200UL WY42300UL WY42500UL WY42750UL WY421KUL WY421.5KUL WY422KUL WY423KUL WY425KUL (1Phase UL Type Transformer Type)

UL Transmormer > WY3P42500UL WY3P421KUL WY3P421.5KUL WY3P422KUL WY3P422KUL WY3P423KUL WY3P425KUL WY3P427.5KUL WY3P4210KUL WY3P4215KUL WY3P4220KUL (3Phase UL Type Transformer Type)

Fuse Type Trans. > WYF2140A WYF2160A WYF21100A WYF21150A WYF21200A WYF21300A WYF21500A WYF21750A WYF211KA (Fuse Type Transformer Type)

Fuse Type Trans. > WYF3240AW WYF3260AW WYF32100AW WYF32150AW WYF32200AW WYF32300AW WYF32500AW WYF32750AW WYF321KAW (Fuse Type Transformer Type)

Fuse Type Trans. > WYF4140A WYF4160A WYF41100A WYF41150A WYF41200A WYF41300A WYF41500A WYF41750A WYF411KA (Fuse Type Transformer Type)

Fuse Type Trans. > WYF4240AW WYF4260AW WYF42100AW WYF42150AW WYF42200AW WYF42300AW WYF42500AW WYF42750AW WYF421KAW (Fuse Type Transformer Type)

3PIsolation Trans. > WY3P100W WY3P200W WY3P300W WY3P500W WY3P1KW WY3P1.5KW WY3P2KW WY3P3KW WY3P5KW WY3P7.5KW WY3P10KW WY3P15KW WY3P20KW (3Phase  W3PT type Type)

3PIsolation Trans. > WY3P30KW WY3P40KW WY3P50KW WY3P75KW WY3P100KW WY3P150KW (3Phase  W3PT type Type)

1PAuto Trans.(case) > WY21C2KD WY21C3KD WY21C5KD WY21C7.5KD WY21C10KD WY21C15KD WY21C20KD WY21C30KD WY21C40KD WY21C50KD (1Phase3  WY1C Type)

1PAuto Trans.(case) > WY42C2KDW WY42C3KDW WY42C5KDW WY42C7.5KDW WY42C10KDW WY42C15KDW WY42C20KDW WY42C30KDW WY42C40KDW WY42C50KDW (1Phase  WY1C Type)

High Voltage Trans. > WYPT3305H WYPT3310H WYPT3315H WYPT3320H WYPT3330H WYPT3350H (WPT type (3300V) Type)

High Voltage Trans. > WYPT6610H WYPT6615H WYPT6620H WYPT6630H WYPT6650H (WPT type (6600V) Type)

Current Sensor > WYC30 WYC50 WYC100 WYC200 WYC300 WYC400 WYC500 (Current Transformer type (CTSensor) Type)

Fused Trans. > WY222460FD WY2224100FD WY2224150FD WY2224200FD WY2224280FD WY2224350FD (DIN RAIL & PANEL Type)

Fused Trans. > WY221160FD WY2211100FD WY2211150FD WY2211200FD WY2211280FD WY2211350FD (DIN RAIL & PANEL Type)

Fused Trans. > WY222260FD WY2222100FD WY2222150FD WY2222200FD WY2222280FD WY2222350FD (DIN RAIL & PANEL Type)

Fused Trans. > WY442260FD WY4422100FD WY4422150FD WY4422200FD WY4422280FD WY4422350FD (DIN RAIL & PANEL Type)

Fused Trans. > WY441160FD WY4411100FD WY4411150FD WY4411200FD WY4411280FD WY4411350FD (DIN RAIL & PANEL Type)

used Trans. > WY382260FD WY3822100FD WY3822150FD WY3822200FD WY3822280FD WY3822350FD (DIN RAIL & PANEL Type)

1PAutotransformer > WYAU10DWT WYAU50DWT WYAU75DW WYAU100DW WYAU150DW WYAU200DW WYAU300DW WYAU500DW WYAU1KDW WYAU2KDW WYAU3KDW WYAU5KDW WYAU7.5KDW WYAU10KDW WYAU15KDW WYAU20KDW WYAU30KDW WYAU40KDW WYAU50KDW (1Phase WT type Type)

1PAutotransformer > WYAU10DT WYAU50DT WYAU75D WYAU100D WYAU150D WYAU200D WYAU300D WYAU500D WYAU1KD WYAU2KD WYAU3KD WYAU5KD WYAU7.5KD WYAU10KD WYAU15KD WYAU20KD WYAU30KD WYAU40KD WYAU50KD (1Phase WMT, WT type Type)

1PAutotransformer > WYAU75DWE WYAU100DWE WYAU150DWE WYAU200DWE WYAU300DWE WYAU500DWE WYAU1KDWE (1Phase WE type Type)

1PAutotransformer > WYAU10DWO WYAU20DWO WYAU50DWO WYAU75DWO WYAU100DWO WYAU150DWO WYAU200DWO WYAU300DWO (1Phase  WB, WO type Type)

1PAutotransformer > WYAU10DO WYAU20DO WYAU50DO WYAU75DO WYAU100DO WYAU150DO WYAU200DO WYAU300DO (1Phase  WB, WO type Type)

·  3PAuto Transformer > WY3P200AU WY3P300AU WY3P500AU WY3P1KAU WY3P2KAU WY3P3KAU WY3P5KAU WY3P7.5KAU WY3P10KAU WY3P15KAU WY3P20KAU WY3P30KAU (3Phase  W3PTAU type Type)

3PAuto Transformer > WY3P40KAU WY3P50KAU WY3P75KAU WY3P100KAU WY3P150KAU WY3P200KAU WY3P300KAU (3Phase  W3PTAU type Type)

3PIso.Trans.(case) > WY3PC1KW WY3PC2KW WY3PC3KW WY3PC5KW WY3PC7.5KW WY3PC10KW WY3PC15KW WY3PC20KW WY3PC30KW WY3PC40KW WY3PC50KW WY3PC75KW WY3PC100KW WY3PC150KW (3Phase WY3C Type)

Synchronous Trans. > WY3P325 WY3P326 WY3P327 (3PWO type (3Phase Synchronous trans.) Type)

General Type Trans. > WY442240AW WY442260AW WY442280AW WY4422100AW WY4422150AW WY4422200AW WY4422300AW WY4422500AW WY4422750AW WY44221KAW WY44221.5KAW WY44222KAW (1Phase  WT type (economy) Type)

General Type Trans. > WY382240AW WY382260AW WY382280AW WY3822100AW WY3822150AW WY3822200AW WY3822300AW WY3822500AW WY3822750AW WY38221KAW WY38221.5KAW WY38222KAW (1Phase  WT type (economy) Type)

General Type Trans. > WY221140A WY221160A WY221180A WY2211100A WY2211150A WY2211200A WY2211300A WY2211500A WY2211750A WY22111KA WY22111.5KA WY22112KA (1Phase  WT type (economy) Type)

General Type Trans. > WY222440AP WY222460AP WY222480AP WY2224100AP WY2224150AP WY2224200AP WY2224300AP WY2224500AP WY2224750AP WY22241KAP WY22241.5KAP WY22242KAP (1Phase  WT type (economy) Type)

DINRail Transformer > WY221110TD WY221120TD WY221130TD WY221140TD WY221160TD WY2211100TD WY2211150TD WY2211200TD WY2211280TD WY2211350TD (DIN RAIL & PANEL Type)

DINRail Transformer > WY222210TD WY222220TD WY222230TD WY222240TD WY222260TD WY2222100TD WY2222150TD WY2222200TD WY2222280TD WY2222350TD (DIN RAIL & PANEL Type)

DINRail Transformer > WY222410TD WY222420TD WY222430TD WY222440TD WY222460TD WY2224100TD WY2224150TD WY2224200TD WY2224280TD WY2224350TD (DIN RAIL & PANEL Type)

DINRail Transformer > WY381110TD WY381120TD WY381130TD WY381140TD WY381160TD WY3811100TD WY3811150TD WY3811200TD WY3811280TD WY3811350TD (DIN RAIL & PANEL Type)

DINRail Transformer > WY382210TD WY382220TD WY382230TD WY382240TD WY382260TD WY3822100TD WY3822150TD WY3822200TD WY3822280TD WY3822350TD (DIN RAIL & PANEL Type)

DINRail Transformer > WY441110TD WY441120TD WY441130TD WY441140TD WY441160TD WY4411100TD WY4411150TD WY4411200TD WY4411280TD WY4411350TD (DIN RAIL & PANEL Type)

DINRail Transformer > WY442210TD WY442220TD WY442230TD WY442240TD WY442260TD WY4422100TD WY4422150TD WY4422200TD WY4422280TD WY4422350TD (DIN RAIL & PANEL Type)

DINRail Transformer > WYAU221120TD WYAU221130TD WYAU221150TD WYAU2211100TD WYAU2211200TD WYAU2211300TD WYAU2211500TD (DIN RAIL & PANEL Type)

DINRail Transformer > WYAU382220TD WYAU382230TD WYAU382250TD WYAU3822100TD WYAU3822200TD WYAU3822300TD WYAU3822500TD (DIN RAIL & PANEL Type)

DINRail Transformer > WYAU442220TD WYAU442230TD WYAU442250TD WYAU4422100TD WYAU4422200TD WYAU4422300TD WYAU4422500TD (DIN RAIL & PANEL Type)

1PIsolation Trans. > WYTB3240AP WYTB3260AP WYTB3280AP WYTB32100AP WYTB32150AP WYTB32200AP WYTB32300AP WYTB32500AP WYTB32750AP WYTB321KAP WYTB321.5KAP WYTB322KAP (1Phase  WT type (Terminal type) Type)

1PIsolation Trans. > WYTB5040AP WYTB5060AP WYTB5080AP WYTB50100AP WYTB50150AP WYTB50200AP WYTB50300AP WYTB50500AP WYTB50

1PIsolation Trans. > WYTB3640AP WYTB3660AP WYTB3680AP WYTB36100AP WYTB36150AP WYTB36200AP WYTB36300AP WYTB36500AP WYTB36750AP WYTB361KAP WYTB361.5KAP WYTB362KAP (1Phase  WT type (Terminal type) Type)

1PIsolation Trans. > WY11100AF WY11200AF WY11300AF WY11500AF WY111KAF (1Phase  WT type Type)

1PIsolation Trans. > WY2120A WY2140A WY2160A WY2180A WY21100A WY21150A WY21200A WY21300A WY21500A WY21750A WY211KA WY211.5KA WY212KA WY213KA WY215KA WY217.5KA WY2110KA WY2115KA (1Phase  WMT, WT type (Terminal type) Type)

1PIsolation Trans. > WY2120KA WY2130KA WY2140KA WY2150KA (1Phase  WT type (Terminal type) Type)

1PIsolation Trans. > WY2120A2 WY2160A2 WY21100A2 WY21150A2 WY21200A2 WY21300A2 WY21500A2 WY211KA2 (1Phase  WMT, WT type (Terminal type) Type)

1PIsolation Trans. > WY2140AE WY2160AE WY2180AE WY21100AE WY21150AE WY21200AE WY21300AE WY21500AE (1Phase  WE type (Lead wire) Type)

1PIsolation Trans. > WY2110AO WY2125AO WY2140AO WY2160AO WY2180AO WY21100AO WY21150AO (1Phase  WB, WO(Soldering type) Type)

1PIsolation Trans. > WY22300FC WY22500FC WY22750FC WY221KFC WY221.5KFC WY222KFC (1Phase  WT type (Terminal type) Type)

1PIsolation Trans. > WY2250AF WY22100AF WY22150AF WY22200AF WY22300AF WY22500AF WY22750AF WY221KAF WY221.5KAF WY222KAF WY223KAF WY225KAF (1Phase  WT type (Terminal type) Type)

1PIsolation Trans. > WY4160A WY4180A WY41100A WY41150A WY41200A WY41300A WY41500A WY41750A WY411KA WY411.5KA WY412KA WY413KA WY415KA (1Phase  WT type (Terminal type) Type)

1PIsolation Trans. > WY4220AW WY4240AW WY4260AW WY4280AW WY42100AW WY42150AW WY42200AW WY42300AW WY42500AW WY42750AW WY421KAW WY421.5KAW WY422KAW WY423KAW WY425KAW WY427.5KAW (1Phase  WT type (Terminal type) Type)

1PIsolation Trans. > WY4210KAW WY4215KAW WY4220KAW WY4230KAW WY4240KAW WY4250KAW (1Phase  WT type (Terminal type) Type)

1PIsolation Trans. > WY42300FC WY42500FC WY42750FC WY421KFC WY421.5KFC WY422KFC (1Phase  WT type (Terminal type) Type)

1PIsolation Trans. > WY4260A2 WY42100A2 WY42200A2 WY42300A2 WY42500A2 WY421KA2 (1Phase  WT type (Terminal type) Type)

1PIsolation Trans. > WY4240DE WY4260DE WY4280DE WY42100DE WY42150DE (1Phase  WE type (Lead wire) Type)

1PIsolation Trans. > WY4210AO WY4225AO WY4240AO WY4260AO WY4280AO WY42100AO WY42150AO (1Phase  WB, WO(Soldering type) Type)

1PIsolation Trans. > WY52100AW WY52150AW WY52200AW WY52300AW WY52500AW WY52750AW WY521KAW WY521.5KAW WY522KAW WY523KAW WY525KAW (1Phase  WT type (Terminal type) Type)

1PIsolation Trans. > WYHP25AP WYHP50AP WYHP100AP WYHP150AP WYHP200AP WYHP300AP WYHP500AP WYHP1KAP (1Phase  WMT, WT (Terminal type) Type)

1PIsolation Trans. > WYTB1540AP WYTB1560AP WYTB1580AP WYTB15100AP WYTB15150AP WYTB15200AP WYTB15300AP (1Phase  WT type (Terminal type) Type)

1PIsolation Trans. > WYTB2640AP WYTB2660AP WYTB2680AP WYTB26100AP WYTB26150AP WYTB26200AP WYTB26300AP WYTB26500AP WYTB26750AP WYTB261KAP WYTB261.5KAP WYTB262KAP (1Phase  WT type (Terminal type) Type)

1PIsolation Trans. > WYEW40AP WYEW60AP WYEW80AP WYEW100AP WYEW150AP WYEW200AP WYEW300AP WYEW500AP WYEWHP40AP WYEWHP60AP WYEWHP80AP WYEWHP100AP WYEWHP150AP WYEWHP200AP WYEWHP300AP WYEWHP500AP (1Phase  WE type (Lead wire) Type)

1PIsolation Trans. > WYSH6305 WYSH631 WYSH632 WYSH633 WYSH635 WYSH6310 (1Phase4  WB,WO (Soldering type) Type)

1PIsolation Trans. > WYSH1502 WYSH1503 WYSH1506 WYSH1516 WYSH1525 WYSH155 WYSH1566 (1Phase  WB,WO (Soldering type) Type)

1PIsolation Trans. > WYSH2002 WYSH2003 WYSH2005 WYSH201 WYSH202 (1Phase  WB(Soldering type)

1PIsolation Trans. > WYSH2601 WYSH2602 WYSH2603 WYSH261 WYSH262 WYSH263 (1Phase  WB,WO (Soldering type) Type)

1PIsolation Trans. > WYSH3001 WYSH3002 WYSH3003 WYSH3005 WYSH301 WYSH302 WYSH303 WYSH305 (1Phase  WB,WO (Soldering type) Type)

1PIsolation Trans. > WYSH3801 WYSH3802 WYSH3803 WYSH3805 WYSH381 (1Phase  WB(Soldering type) Type)

1PIsolation Trans. > WYSH5001 WYSH5002 WYSH5005 WYSH5008 WYSH501 WYSH502 (1Phase  WB,WO (Soldering type) Type)

1PIsolation Trans. > WYPM0608 WYPM0612 WYPM0633 WYPM0906 WYPM0908 WYPM0922 WYPM1204 WYPM1206 WYPM1216 WYPM1503 WYPM1505 WYPM1513 WYPM1802 WYPM1804 WYPM1811 (1Phase  WP (PCB Insert type) Type)

WY41200A, WY22500FC, WY42500FC, WY41100A, WY411KA, WY4210AW,

WY42150AW, WY421.5KAW, WY4215KAW, WY52150AW, WY521.5KAW,

WY4260AO, WY42200A2, WY4280DE, WYAU100D, WYAU2KD,

WYAU20KD, WYAU50DO, WYAU75DE, WYAU50DW, WYAU500DW,

WYAU10KDW, WYAU10DWO, WYAU200DWO, WYAU300DWE, WY3P500W,

WY3P7.5KW, WY3P75KW, WY3P1KAU, WY3P15KAU, WY3P200KAU,

WY21C7.5KA, WY21C50KA, WY42C10KAW, WY21C2KD, WY21C20KD,

WY42C5KDW, WY42C40KDW, WY3C10KW, WY3C100KW, WY3C15KAU,

WY3P325, WYPT3350H, WYPT6650H, WYDC224100AP, WYRT100,

WYRPS100S24A, WYRPS200S24A, WYRPS200S24B, WYC50, WYACR455 WYACR475, WYDCL42.2 WYDCL43.7, WYDCL475 WYDCL490,

WYACL41.5, WYACL430, WYACL4185, WYSR41.2, WYSR415, WYSR3318, WYSR663.6, WYSR6624, WYPM0612, WYPM1216, WYPM1215, WYPM1820,

WYPM06302, WYPM12302, WYSH633, WYSH155, WYSH2601, WYSH3002,

WYSH3010, WYSH5002, WYTB1580AP, WYTB15300AP, WYTB26200AP,

WYTB262KAP, WYTB32200AP, WYTB321.5KAP, WYTB36200AP, WYTB5080AP, WYTB50750AP, WYTB28150AP, WYEW40AP, WYEW300AP, WYEWHP200AP, WYHP100AP, WY2120A, WY21200A, WY212KA, WY2120KA,  WY2140AO, WY2120A2, WY211KA2, WY22100AF, WY223KAF, WY222KFC, WY421.5KFC, WY41300A, WY22750FC, WY42750FC, WY41150A, WY11500AF, WY4220AW, WY42200A, WY422KAW, WY4220KAW, WY52200AW,

WY522KAW, WY4280AO, WY42300A2, WY42100DE, WYAU150D, WYAU3KD, WYAU30KD, WYAU75DO, WYAU100DE, WYAU75DW, WYAU1KDW,

WYAU15KDW, WYAU20DWO, WYAU300DWO, WYAU500DWE, WY3P1KW,

WY3P10KW, WY3P100KW, WY3P2KAU, WY3P20KAU, WY3P300KAU,  WY21C10KA, WY42C1KAW, WY42C15KW, WY21C3KD, WY21C30KD,

1PIso. Trans(case) > WY21C1KA WY21C2KA WY21C3KA WY21C5KA WY21C7.5KA WY21C10KA WY21C15KA WY21C20KA WY21C30KA WY21C40KA WY21C50KA (1Phase  WY1C Type)

1PIso. Trans(case) > WY42C1KAW WY42C2KAW WY42C3KAW WY42C5KAW WY42C7.5KAW WY42C10KAW WY42C15KAW WY42C20KAW WY42C30KAW WY42C40KAW WY42C50KAW (1Phase  WY1C Type)

3PAuto.Trans.(case) > WY3PC2KAU WY3PC3KAU WY3PC5KAU WY3PC7.5KAU WY3PC10KAU WY3PC15KAU WY3PC20KAU WY3PC30KAU WY3PC40KAU WY3PC50KAU WY3PC75KAU WY3PC100KAU WY3PC150KAU WY3PC200KAU (3Phase  WY3C Type)

Isolating PulseTrans > WY19PB WY19PBB WY19PAA WY13PB (PULSE type (1:1 pulse transformer) Type)

1PDC Power Trans. > WYDC22450AP WYDC224100AP WYDC224150AP WYDC224200AP WYDC224300AP WYDC211500AP WYDC2111KAP (DC Power Supply Type)

Hi Voltage Reactor

ACRInput Reactor > WYACR20.75 WYACR21.5 WYACR22.2 WYACR23.7 WYACR25.5 WYACR27.5 (Input Reactor Type)

ACRInput Reactor > WYACR40.75 WYACR41.5 WYACR42.2 WYACR43.7 WYACR45.5 WYACR47.5 WYACR411 WYACR415 (Input Reactor Type)

ACRInput Reactor > WYACR418.5 WYACR422 WYACR430 WYACR437 WYACR445 WYACR455 WYACR475 WYACR490 WYACR4110 WYACR4132 WYACR4160 WYACR4185 WYACR4220 WYACR4250 WYACR4280 WYACR4315 WYACR4350 WYACR4375 (Input Reactor Type)

Discharge Coil (Low Voltage) > WYDC600 (Dry Type Type)

Starting React(Low) > WYMS422 WYMS437 WYMS445 WYMS455 WYMS465 WYMS475 WYMS493 WYMS4110 WYMS4130 WYMS4150 WYMS4165 WYMS4180 WYMS4265 WYMS4337 WYMS4375 (3Phase Motor starting reactor (220~440V) Type)

ACLOutput Reactor > WYACL40.75 WYACL41.5 WYACL42.2 WYACL43.7 WYACL45.5 WYACL47.5 WYACL411 WYACL415 WYACL418.5 WYACL422 WYACL430 WYACL437 WYACL445 WYACL455 WYACL475 WYACL490 WYACL4110 WYACL4132 WYACL4160 WYACL4185 WYACL4220 WYACL4250 WYACL4280 WYACL4315 WYACL4350 WYACL4375 (Output Reactor Type)

High Voltage Reactor > WYSR661.8 WYSR662.4 WYSR663.0 WYSR663.6 WYSR664.5 WYSR666.0 WYSR669.0 WYSR6612 WYSR6615 WYSR6618 WYSR6624 WYSR6630 WYSR6638 WYSR6642 (3Phase High voltage Series Reactor (3300/6600V) Type)

WYMS6622 WYMS6637 WYMS6645 WYMS6655 WYMS6660 WYMS6675 WYMS6695 WYMS66110 WYMS66130 WYMS66150 WYMS66185 WYMS66225 WYMS66260 WYMS66300 WYMS66375 WYMS66450 WYMS66750 WYMS661100 WYMS661500

Low Voltage Reactor > WYSR40.6 WYSR40.9 WYSR41.2 WYSR41.5 WYSR41.8 WYSR42.4 WYSR43.0 WYSR43.6 WYSR44.5 WYSR46.0 WYSR49.0 WYSR412 WYSR415 WYSR418 (3Phase Series Reactor (220~440V) Type)

Discharge Coil (High Voltage) > WYDC3300 WYDC6600 (Epoxy Mold Type Type)

Choke Reactor > WYDCL40.755 WYDCL41.55 WYDCL42.25 WYDCL43.75 WYDCL45.55 WYDCL47.55 WYDCL4115 WYDCL4155 WYDCL418.55 WYDCL4225 WYDCL4305 WYDCL4375 WYDCL4455 WYDCL4555 WYDCL4755 WYDCL4905 WYDCL41105 WYDCL41325 WYDCL41605 WYDCL41855 WYDCL42205 (DC Filter (Choke) Type)

ACRInput Reactor > WYACR20.75 WYACR21.5 WYACR22.2 WYACR23.7 WYACR25.5 WYACR27.5 (Input Reactor Type)

ACRInput Reactor > WYACR40.75 WYACR41.5 WYACR42.2 WYACR43.7 WYACR45.5 WYACR47.5 WYACR411 WYACR415 (Input Reactor Type)

ACRInput Reactor > WYACR418.5 WYACR422 WYACR430 WYACR437 WYACR445 WYACR455 WYACR475 WYACR490 WYACR4110 WYACR4132 WYACR4160 WYACR4185 WYACR4220 WYACR4250 WYACR4280 WYACR4315 WYACR4350 WYACR4375 (Input Reactor Type)

Discharge Coil (Low Voltage) > WYDC600 (Dry Type Type)

Starting React(Low) > WYMS422 WYMS437 WYMS445 WYMS455 WYMS465 WYMS475 WYMS493 WYMS4110 WYMS4130 WYMS4150 WYMS4165 WYMS4180 WYMS4265 WYMS4337 WYMS4375 (3Phase Motor starting reactor (220~440V) Type)

ACLOutput Reactor > WYACL40.75 WYACL41.5 WYACL42.2 WYACL43.7 WYACL45.5 WYACL47.5 WYACL411 WYACL415 WYACL418.5 WYACL422 WYACL430 WYACL437 WYACL445 WYACL455 WYACL475 WYACL490 WYACL4110 WYACL4132 WYACL4160 WYACL4185 WYACL4220 WYACL4250 WYACL4280 WYACL4315 WYACL4350 WYACL4375 (Output Reactor Type)

High Voltage Reactor > WYSR661.8 WYSR662.4 WYSR663.0 WYSR663.6 WYSR664.5 WYSR666.0 WYSR669.0 WYSR6612 WYSR6615 WYSR6618 WYSR6624 WYSR6630 WYSR6638 WYSR6642 (3Phase High voltage Series Reactor (3300/6600V) Type)

StartingReactor(High > WYMS6622 WYMS6637 WYMS6645 WYMS6655 WYMS6660 WYMS6675 WYMS6695 WYMS66110 WYMS66130 WYMS66150 WYMS66185 WYMS66225 WYMS66260 WYMS66300 WYMS66375 WYMS66450 WYMS66750 WYMS661100 WYMS661500 (3Phase High voltage Motor starting reactor (3300/6600V) Type)

Low Voltage Reactor > WYSR40.6 WYSR40.9 WYSR41.2 WYSR41.5 WYSR41.8 WYSR42.4 WYSR43.0 WYSR43.6 WYSR44.5 WYSR46.0 WYSR49.0 WYSR412 WYSR415 WYSR418 (3Phase Series Reactor (220~440V) Type)

Discharge Coil (High Voltage) > WYDC3300 WYDC6600 (Epoxy Mold Type Type)

Choke Reactor > WYDCL40.755 WYDCL41.55 WYDCL42.25 WYDCL43.75 WYDCL45.55 WYDCL47.55 WYDCL4115 WYDCL4155 WYDCL418.55 WYDCL4225 WYDCL4305 WYDCL4375 WYDCL4455 WYDCL4555 WYDCL4755 WYDCL4905 WYDCL41105 WYDCL41325 WYDCL41605 WYDCL41855 WYDCL42205 (DC Filter (Choke) Type)

Noise Cut Transformer

1Phase > WYNC22300T WYNC22500T WYNC221KT WYNC221.5KT WYNC222KT WYNC223KT WYNC225KT (Terminal type Type)

1Phase > WYNC22300C WYNC22500C WYNC221KC WYNC221.5KC WYNC222KC WYNC223KC WYNC225KC (Connector type Type)

1Phase > WYNC22300L WYNC22500L WYNC221KL WYNC221.5KL WYNC222KL WYNC223KL WYNC225KL (Cable type Type)

1Phase > WYNC22C3KT WYNC22C5KT WYNC22C7.5KT WYNC22C10KT WYNC22C20KT WYNC22C30KT (Caseing type Type)

3Phase > WY3NC22C3KT WY3NC22C5KT WY3NC22C7.5KT WY3NC22C10KT WY3NC22C15KT WY3NC22C20KT WY3NC22C30KT WY3NC22C50KT (Caseing type Type)

  • Solid State Relay

PCBInsurt type > WYPM1C02Z4 WYPM1C03Z4 WYPM1C05Z4 (WYPM PCB Insert type Type)

PCBInsurt type > WYPM1C203D4 WYPM1C205D4 (WYPM PCB Insert type Type)

PCBInsurt type > WYP1C03Z4 WYPS1C03Z4 WYPS1C201V4 (WYPS PCB Insert type Type)

PCBInsurt type > WYSC1C03Z4 WYSC1C201V4 (WYSC PCB & Socket type Type)

PCBInsurt type > WYSC1C203D4 WYSC1C501D4 (WYSC PCB & Socket type Type)

PCBInsurt type > WYPS1C203D4 WYPS1C501D4 WYPS1C201V4 (WYSC PCB & Socket type Type)

3PAC Load type > WYN3G3C10Z4 WYN3G3C15Z4 WYN3G3C20Z4 WYN3G3C25Z4 WYN3G3C30Z4 WYN3G3C40Z4 WYN3G3C50Z4 WYN3G3C60Z4 WYN3G3C80Z4 WYN3G3C10Z40 WYN3G3C15Z40 WYN3G3C20Z40 WYN3G3C25Z40 WYN3G3C30Z40 WYN3G3C40Z40 WYN3G3C50Z40 WYN3G3C60Z40 WYN3G3C80Z40 WYN3G3C10R4 WYN3G3C15R4 WYN3G3C20R4 WYN3G3C25R4 WYN3G3C30R4 WYN3G3C40R4 WYN3G3C50R4 WYN3G3C60R4 WYN3G3C80R4 WYN3G3C10R40 WYN3G3C15R40 WYN3G3C20R40 WYN3G3C25R40 WYN3G3C30R40 WYN3G3C40R40 WYN3G3C50R40 WYN3G3C60R40 WYN3G3C80R40 (WYN3G type Type)

3PAC Load type > WYN3H3C10Z4 WYN3H3C15Z4 WYN3H3C20Z4 WYN3H3C25Z4 WYN3H3C30Z4 WYN3H3C40Z4 WYN3H3C50Z4 WYN3H3C60Z4 WYN3H3C80Z4 WYN3H3C10Z40 WYN3H3C15Z40 WYN3H3C20Z40 WYN3H3C25Z40 WYN3H3C30Z40 WYN3H3C40Z40 WYN3H3C50Z40 WYN3H3C60Z40 WYN3H3C80Z40 WYN3H3C10R4 WYN3H3C15R4 WYN3H3C20R4 WYN3H3C25R4 WYN3H3C30R4 WYN3H3C40R4 WYN3H3C50R4 WYN3H3C60R4 WYN3H3C80R4 WYN3H3C10R40 WYN3H3C15R40 WYN3H3C20R40 WYN3H3C25R40 WYN3H3C30R40 WYN3H3C40R40 WYN3H3C50R40 WYN3H3C60R40 WYN3H3C80R40 (WYN3H type Type)

3PAC Load type > WYL3G3C10Z4 WYL3G3C15Z4 WYL3G3C20Z4 WYL3G3C25Z4 WYL3G3C30Z4 WYL3G3C40Z4 WYL3G3C50Z4 WYL3G3C60Z4 WYL3G3C80Z4 WYL3G3C10Z40 WYL3G3C15Z40 WYL3G3C20Z40 WYL3G3C25Z40 WYL3G3C30Z40 WYL3G3C40Z40 WYL3G3C50Z40 WYL3G3C60Z40 WYL3G3C80Z40 WYL3G3C10R4 WYL3G3C15R4 WYL3G3C20R4 WYL3G3C25R4 WYL3G3C30R4 WYL3G3C40R4 WYL3G3C50R4 WYL3G3C60R4 WYL3G3C80R4 WYL3G3C10R40 WYL3G3C15R40 WYL3G3C20R40 WYL3G3C25R40 WYL3G3C30R40 WYL3G3C40R40 WYL3G3C50R40 WYL3G3C60R40 WYL3G3C80R40 (WYL3G Type)

3PAC Load type > WYL3H3C10Z4 WYL3H3C15Z4 WYL3H3C20Z4 WYL3H3C25Z4 WYL3H3C30Z4 WYL3H3C40Z4 WYL3H3C50Z4 WYL3H3C60Z4 WYL3H3C80Z4 WYL3H3C10Z40 WYL3H3C15Z40 WYL3H3C20Z40 WYL3H3C25Z40 WYL3H3C30Z40 WYL3H3C40Z40 WYL3H3C50Z40 WYL3H3C60Z40 WYL3H3C80Z40 WYL3H3C10R4 WYL3H3C15R4 WYL3H3C20R4 WYL3H3C25R4 WYL3H3C30R4 WYL3H3C40R4 WYL3H3C50R4 WYL3H3C60R4 WYL3H3C80R4 WYL3H3C10R40 WYL3H3C15R40 WYL3H3C20R40 WYL3H3C25R40 WYL3H3C30R40 WYL3H3C40R40 WYL3H3C50R40 WYL3H3C60R40 WYL3H3C80R40 (WYL3H type Type)

3PAC Load type > WY3G3C10Z4 WY3G3C20Z4 WY3G3C30Z4 WY3G3C40Z4 WY3G3C50Z4 WY3G3C60Z4 WY3G3C80Z4 WY3G3C10Z40 WY3G3C20Z40 WY3G3C30Z40 WY3G3C40Z40 WY3G3C50Z40 WY3G3C60Z40 WY3G3C80Z40 WY3G3C10R4 WY3G3C20R4 WY3G3C30R4 WY3G3C40R4 WY3G3C50R4 WY3G3C60R4 WY3G3C80R4 WY3G3C10R40 WY3G3C20R40 WY3G3C30R40 WY3G3C40R40 WY3G3C50R40 WY3G3C60R40 WY3G3C80R40 (WY3G type Type)

3PAC Load type > WY3H3C10Z4 WY3H3C20Z4 WY3H3C30Z4 WY3H3C40Z4 WY3H3C50Z4 WY3H3C60Z4 WY3H3C80Z4 WY3H3C10Z40 WY3H3C20Z40 WY3H3C30Z40 WY3H3C40Z40 WY3H3C50Z40 WY3H3C60Z40 WY3H3C80Z40 WY3H3C10R4 WY3H3C20R4 WY3H3C30R4 WY3H3C40R4 WY3H3C50R4 WY3H3C60R4 WY3H3C80R4 WY3H3C10R40 WY3H3C20R40 WY3H3C30R40 WY3H3C40R40 WY3H3C50R40 WY3H3C60R40 WY3H3C80R40 (WY3H type Type)

3PAC Load type > WYFN3G3C30Z4 WYFN3G3C40Z4 WYFN3G3C50Z4 WYFN3G3C60Z4 WYFN3G3C80Z4 WYFN3G3C30Z40 WYFN3G3C40Z40 WYFN3G3C50Z40 WYFN3G3C60Z40 WYFN3G3C80Z40 WYFN3G3C30R4 WYFN3G3C40R4 WYFN3G3C50R4 WYFN3G3C60R4 WYFN3G3C80R4 WYFN3G3C30R40 WYFN3G3C40R40 WYFN3G3C50R40 WYFN3G3C60R40 WYFN3G3C80R40 (WYFN3G FAN type (SSR with fan and heat sink) Type)

3PAC Load type > WYFN3H3C30Z4 WYFN3H3C40Z4 WYFN3H3C50Z4 WYFN3H3C60Z4 WYFN3H3C80Z4 WYFN3H3C30Z40 WYFN3H3C40Z40 WYFN3H3C50Z40 WYFN3H3C60Z40 WYFN3H3C80Z40 WYFN3H3C30R4 WYFN3H3C40R4 WYFN3H3C50R4 WYFN3H3C60R4 WYFN3H3C80R4 WYFN3H3C30R40 WYFN3H3C40R40 WYFN3H3C50R40 WYFN3H3C60R40 WYFN3H3C80R40 (WYFN3H FAN type (SSR with self heat sink) Type)

3PAC Load type > WYFM3G3C60Z4 WYFM3G3C80Z4 WYFM3G3C100Z4 WYFM3G3C150Z4 WYFM3G3C60R4 WYFM3G3C80R4 WYFM3G3C100R4 WYFM3G3C150R4 (WYFM3G FAN type (SSR with fan and heat sink) Type)

3PAC Load type > WYFM3G3C60Z40 WYFM3G3C80Z40 WYFM3G3C100Z40 WYFM3G3C150Z40 WYFM3G3C60R40 WYFM3G3C80R40 WYFM3G3C100R40 WYFM3G3C150R40 (WYFM3G FAN type (SSR with fan and heat sink) Type)

3PAC Load type > WYFM3H3C60Z4 WYFM3H3C80Z4 WYFM3H3C100Z4 WYFM3H3C150Z4 WYFM3H3C60R4 WYFM3H3C80R4 WYFM3H3C100R4 WYFM3H3C150R4 (WYFM3H FAN type (SSR with fan and heat sink) Type)

3PAC Load type > WYFM3H3C60Z40 WYFM3H3C80Z40 WYFM3H3C100Z40 WYFM3H3C150Z40 WYFM3H3C60R40 WYFM3H3C80R40 WYFM3H3C100R40 WYFM3H3C150R40 (WYFM3H FAN type (SSR with fan and heat sink) Type)

DC Load type > WYPM1C203D4 WYPM1C205D4 (WYPM  PCB Insert type Type)

DC Load type > WYPS1C203D4 WYPS1C501D4 WYPS1C201V4 (WYPS PCB Insert type Type)

DC Load type > WYSC1C203D4 WYSC1C501D4 (WYSC PCB & Socket type Type)

DC Load type > WYGA1C061D4 WYGA1C101D4 WYGA1C205D4 WYGA2C061D4 WYGA2C101D4 WYGA2C205D4 (WYGA “2ch” type Type)

DC Load type > WYGA1C061D4 WYGA1C101D4 WYGA1C205D4 WYGA4C061D4 WYGA4C101D4 WYGA4C205D4 (WYGA “4ch” type Type)

DC Load type > WYGB1C062D4 WYGB1C102D4 WYGB1C201D4 WYGB4C062D4 WYGB4C102D4 WYGB4C201D4 (WYGB “4ch” type Type)

DC Load type > WYR1C0310D4 WYR1C0505D4 WYR1C103D4 WYR1C201D4 WYR1C5005D4 (WYR ChannelDINRail type Type)

DC Load type > WYMY1C203D4 WYMY2C201D4 (MY Socket & DIN Rail type “1ch & 2ch” Type)

DC Load type > WYLY1C203D4 (LY Socket & DIN Rail type “1ch” type Type)

DC Load type > WYMS1C0505D4 WYMS1C0510D4 WYMS1C0520D4 WYMS1C0530D4 WYMS1C0540D4 (WYMS DIN Rail (SSR with self heat sink ) Type)

DC Load type > WYMS1C105D4 WYMS1C110D4 WYMS1C120D4 WYMS1C130D4 WYMS1C140D4 (WYMS DIN Rail (SSR with self heat sink ) Type)

DC Load type > WYMS1C205D4 WYMS1C210D4 WYMS1C220D4 (WYMS DIN Rail (SSR with self heat sink ) Type)

DC Load type > WYMS1C505D4 WYMS1C510D4 WYMS1C520D4 (WYMS DIN Rail (SSR with self heat sink ) Type)

DC Load type > WYNSG1C205D4 WYNSG1C210D4 WYNSG1C220D4 WYNSG1C230D4 WYNSG1C240D4 (WYNSG Type)

DC Load type > WYNSH1C505D4 WYNSH1C510D4 WYNSH1C520D4 (WYNSH Type)

DC Load type > WYFMH1C150D4 WYFMH1C175D4 WYFMH1C1100D4 (WYFMH (SSR with self heat sink) Type)

Temperature Protection SSR > WYT3H3C10Z4 WYT3H3C20Z4 WYT3H3C30Z4 WYT3H3C40Z4 WYT3H3C50Z4 WYT3H3C60Z4 WYT3H3C80Z4 (3Phase type Type)

WYTH2C10Z4 WYTH2C20Z4 WYTH2C30Z4 WYTH2C40Z4 WYTH2C50Z4 WYTH2C60Z4 WYTH2C80Z4

WYT3G3C10Z4 WYT3G3C20Z4 WYT3G3C30Z4 WYT3G3C40Z4 WYT3G3C50Z4 WYT3G3C60Z4 WYT3G3C80Z4

WYTG2C10Z4 WYTG2C20Z4 WYTG2C30Z4 WYTG2C40Z4 WYTG2C50Z4 WYTG2C60Z4 WYTG2C80Z4

WYGA1C01Z4 WYGA2C01Z4

WYGA4C01Z4

WYGB1C02Z4 WYGB4C02Z4

WYGB1C062D4 WYGB1C102D4 WYGB1C201D4 WYGB4C062D4 WYGB4C102D4 WYGB4C201D4

WYR1C01Z4 WYR1C01Z40 WYRH1C01Z4 WYRH1C01Z40

WYR1C0310D4 WYR1C0505D4 WYR1C103D4 WYR1C201D4 WYR1C5005D4

WYR1C201V4

WYMY1C03Z4 WYMY1C03Z40

WYMY1C201V4

WYMY2C01Z4 WYMY2C01Z40 WYMY1C203D4 WYMY2C201D4 WYLY1C03Z4 WYLY1C03Z40  WYLY1C203D4 WYVG1C10Z4 WYVG1C15Z4 WYVG1C10R4 WYVG1C15R4 WYVG1C10Z40 WYVG1C15Z40 WYVG1C10R40 WYVG1C15R40  WYVH1C10Z4 WYVH1C15Z4 WYVH1C10R4 WYVH1C15R4 WYVH1C10Z40 WYVH1C15Z40 WYVH1C10R40 WYVH1C15R40 WYMH1C10Z4 WYMH1C15Z4 WYMH1C25Z4 WYMH1C40Z4 WYMH1C10R4 WYMH1C15R4 WYMH1C25R4 WYMH1C40R4 WYMH1C10Z40 WYMH1C15Z40 WYMH1C25Z40 WYMH1C40Z40 WYMH1C10R40 WYMH1C15R40 WYMH1C25R40 WYMH1C40R40 WYMS1C0505D4 WYMS1C0510D4 WYMS1C0520D4 WYMS1C0530D4 WYMS1C0540D4 WYMS1C105D4 WYMS1C110D4 WYMS1C120D4 WYMS1C130D4 WYMS1C140D4 WYMS1C205D4 WYMS1C210D4 WYMS1C220D4 WYMS1C505D4 WYMS1C510D4 WYMS1C520D4

1PFAN+SSR Set type > WYNMG1C50Z4 WYNMG1C70Z4 WYNMG1C90Z4 WYNMG1C110Z4 WYNMG1C130Z4 WYNMG1C160Z4 WYNMG1C50R4 WYNMG1C70R4 WYNMG1C90R4 WYNMG1C110R4 WYNMG1C130R4 WYNMG1C160R4 (WYNMG FAN type (SSR with self heat sink) Type)

WYNMG1C50Z40 WYNMG1C70Z40 WYNMG1C90Z40 WYNMG1C110Z40 WYNMG1C130Z40 WYNMG1C160Z40 WYNMG1C50R40 WYNMG1C70R40 WYNMG1C90R40 WYNMG1C110R40 WYNMG1C130R40 WYNMG1C160R40 WYNMH1C50Z4 WYNMH1C70Z4 WYNMH1C90Z4 WYNMH1C110Z4 WYNMH1C130Z4 WYNMH1C160Z4 WYNMH1C50R4 WYNMH1C70R4 WYNMH1C90R4 WYNMH1C110R4 WYNMH1C130R4 WYNMH1C160R4 WYNMH1C50Z40 WYNMH1C70Z40 WYNMH1C90Z40 WYNMH1C110Z40 WYNMH1C130Z40 WYNMH1C160Z40 WYNMH1C50R40 WYNMH1C70R40 WYNMH1C90R40 WYNMH1C110R40 WYNMH1C130R40 WYNMH1C160R40 WYFNH1C30Z4 WYFNH1C40Z4 WYFNH1C50Z4 WYFNH1C60Z4 WYFNH1C80Z4 WYFNH1C30R4 WYFNH1C40R4 WYFNH1C50R4 WYFNH1C60R4 WYFNH1C80R4 WYFNH1C30Z40 WYFNH1C40Z40 WYFNH1C50Z40 WYFNH1C60Z40 WYFNH1C80Z40 WYFNH1C30R40 WYFNH1C40R40 WYFNH1C50R40 WYFNH1C60R40 WYFNH1C80R40 WYFNG1C30Z4 WYFNG1C40Z4 WYFNG1C50Z4 WYFNG1C60Z4 WYFNG1C80Z4 WYFNG1C30R4 WYFNG1C40R4 WYFNG1C50R4 WYFNG1C60R4 WYFNG1C80R4 WYFNG1C30Z40 WYFNG1C40Z40 WYFNG1C50Z40 WYFNG1C60Z40 WYFNG1C80Z40 WYFNG1C30R40 WYFNG1C40R40 WYFNG1C50R40 WYFNG1C60R40 WYFNG1C80R40 WYFMH1C60Z4 WYFMH1C80Z4 WYFMH1C100Z4 WYFMH1C150Z4 WYFMH1C60R4 WYFMH1C80R4 WYFMH1C100R4 WYFMH1C150R4 WYFMH1C60Z40 WYFMH1C80Z40 WYFMH1C100Z40 WYFMH1C150Z40 WYFMH1C60R40 WYFMH1C80R40 WYFMH1C100R40 WYFMH1C150R40 WY3G2PC15R4 WY3G2PC25R4 WY3G2PC40R4 WY3G2PC15R40 WY3G2PC25R40 WY3G2PC40R40 WY3H2PC15R4 WY3H2PC25R4 WY3H2PC40R4 WY3H2PC15R40 WY3H2PC25R40 WY3H2PC40R40 WYUP180AC WYUP180TC WYVH1C10Z4 WYVH1C15Z4 WYVH1C10R4 WYVH1C15R4 WYVH1C10Z40 WYVH1C15Z40 WYVH1C10R40 WYVH1C15R40  WYVG1C10Z4 WYVG1C15Z4 WYVG1C10R4 WYVG1C15R4 WYVG1C10Z40 WYVG1C15Z40 WYVG1C10R40 WYVG1C15R40 WYMG1C10Z4 WYMG1C15Z4 WYMG1C25Z4 WYMG1C40Z4 WYMG1C10R4 WYMG1C15R4 WYMG1C25R4 WYMG1C40R4 WYMG1C10Z40 WYMG1C15Z40 WYMG1C25Z40 WYMG1C40Z40 WYMG1C10R40 WYMG1C15R40 WYMG1C25R40 WYMG1C40R40 WYMH1C10Z4 WYMH1C15Z4 WYMH1C25Z4 WYMH1C40Z4 WYMH1C10R4 WYMH1C15R4 WYMH1C25R4 WYMH1C40R4 WYMH1C10Z40 WYMH1C15Z40 WYMH1C25Z40 WYMH1C40Z40 WYMH1C10R40 WYMH1C15R40 WYMH1C25R40 WYMH1C40R40 WYLG1C10Z4 WYLG1C15Z4 WYLG1C25Z4 WYLG1C40Z4 WYLH1C10Z4 WYLH1C15Z4 WYLH1C25Z4 WYLH1C40Z4 WYLG1C10Z40 WYLG1C15Z40 WYLG1C25Z40 WYLG1C40Z40 WYLH1C10Z40 WYLH1C15Z40 WYLH1C25Z40 WYLH1C40Z40 WYNG1C10Z4 WYNG1C15Z4 WYNG1C20Z4 WYNG1C25Z4 WYNG1C30Z4 WYNG1C40Z4 WYNG1C50Z4 WYNG1C60Z4 WYNG1C80Z4 WYNG1C10R4 WYNG1C15R4 WYNG1C20R4 WYNG1C25R4 WYNG1C30R4 WYNG1C40R4 WYNG1C50R4 WYNG1C60R WYNG1C80R4 WYNG1C10Z40 WYNG1C15Z40 WYNG1C20Z40 WYNG1C25Z40 WYNG1C30Z40 WYNG1C40Z40 WYNG1C50Z40 WYNG1C60Z40 WYNG1C80Z40 WYNG1C10R40 WYNG1C15R40 WYNG1C20R40 WYNG1C25R40 WYNG1C30R40 WYNG1C40R40 WYNG1C50R40 WYNG1C60R40 WYNG1C80R40 WYNH1C10Z4 WYNH1C15Z4 WYNH1C25Z4 WYNH1C40Z4 WYNH1C50Z4 WYNH1C60Z4 WYNH1C80Z4 WYNH1C10R4 WYNH1C15R4 WYNH1C25R4 WYNH1C40R4 WYNH1C50R4 WYNH1C60R4 WYNH1C80R4 WYNH1C10Z40 WYNH1C15Z40 WYNH1C25Z40 WYNH1C40Z40 WYNH1C50Z40 WYNH1C60Z40 WYNH1C80Z40 WYNH1C10R40 WYNH1C15R40 WYNH1C25R40 WYNH1C40R40 WYNH1C50R40 WYNH1C60R40 WYNH1C80R40 WYG1C10Z4 WYG1C20Z4 WYG1C30Z4 WYG1C40Z4 WYG1C50Z4 WYG1C60Z4 WYG1C80Z4 WYG1C10R40 WYG1C20R40 WYG1C30R40 WYG1C40R40 WYG1C50R40 WYG1C60R40 WYG1C80R40 WYG1C10Z40 WYG1C20Z40 WYG1C30Z40 WYG1C40Z40 WYG1C50Z40 WYG1C60Z40 WYG1C80Z40 WYG1C10R40 WYG1C20R40 WYG1C30R40 WYG1C40R40 WYG1C50R40 WYG1C60R40 WYG1C80R40 WYH1C10Z4 WYH1C20Z4 WYH1C30Z4 WYH1C40Z4 WYH1C50Z4 WYH1C60Z4 WYH1C80Z4 WYH1C10R4 WYH1C20R4 WYH1C30R4 WYH1C40R4 WYH1C50R4 WYH1C60R4 WYH1C80R4 WYH1C10Z40 WYH1C20Z40 WYH1C30Z40 WYH1C40Z40 WYH1C50Z40 WYH1C60Z40 WYH1C80Z40 WYH1C10R40 WYH1C20R40 WYH1C30R40 WYH1C40R40 WYH1C50R40 WYH1C60R40 WYH1C80R40 WYNMG1C50Z4 WYNMG1C70Z4 WYNMG1C90Z4 WYNMG1C110Z4 WYNMG1C130Z4 WYNMG1C160Z4 WYNMG1C50R4 WYNMG1C70R4 WYNMG1C90R4 WYNMG1C110R4 WYNMG1C130R4 WYNMG1C160R4 WYNMG1C50Z40 WYNMG1C70Z40 WYNMG1C90Z40 WYNMG1C110Z40 WYNMG1C130Z40 WYNMG1C160Z40 WYNMG1C50R40 WYNMG1C70R40 WYNMG1C90R40 WYNMG1C110R40 WYNMG1C130R40 WYNMG1C160R40 WYNMH1C50Z4 WYNMH1C70Z4 WYNMH1C90Z4 WYNMH1C110Z4 WYNMH1C130Z4 WYNMH1C160Z4 WYNMH1C50R4 WYNMH1C70R4 WYNMH1C90R4 WYNMH1C110R4 WYNMH1C130R4 WYNMH1C160R4 WYNMH1C50Z40 WYNMH1C70Z40 WYNMH1C90Z40 WYNMH1C110Z40 WYNMH1C130Z40 WYNMH1C160Z40 WYNMH1C50R40 WYNMH1C70R40 WYNMH1C90R40 WYNMH1C110R40 WYNMH1C130R40 WYNMH1C160R40 WYFNG1C30Z4 WYFNG1C40Z4 WYFNG1C50Z4 WYFNG1C60Z4 WYFNG1C80Z4 WYFNG1C30R4 WYFNG1C40R4 WYFNG1C50R4 WYFNG1C60R4 WYFNG1C80R4 WYFNG1C30Z40 WYFNG1C40Z40 WYFNG1C50Z40 WYFNG1C60Z40 WYFNG1C80Z40 WYFNG1C30R40 WYFNG1C40R40 WYFNG1C50R40 WYFNG1C60R40 WYFNG1C80R40 WYFNH1C30Z4 WYFNH1C40Z4 WYFNH1C50Z4 WYFNH1C60Z4 WYFNH1C80Z4 WYFNH1C30R4 WYFNH1C40R4 WYFNH1C50R4 WYFNH1C60R4 WYFNH1C80R4 WYFNH1C30Z40 WYFNH1C40Z40 WYFNH1C50Z40 WYFNH1C60Z40 WYFNH1C80Z40 WYFNH1C30R40 WYFNH1C40R40 WYFNH1C50R40 WYFNH1C60R40 WYFNH1C80R40 WYFN3G3C30Z4 WYFN3G3C40Z4 WYFN3G3C50Z4 WYFN3G3C60Z4 WYFN3G3C80Z4 WYFN3G3C30Z40 WYFN3G3C40Z40 WYFN3G3C50Z40 WYFN3G3C60Z40 WYFN3G3C80Z40 WYFN3G3C30R4 WYFN3G3C40R4 WYFN3G3C50R4 WYFN3G3C60R4 WYFN3G3C80R4 WYFN3G3C30R40 WYFN3G3C40R40 WYFN3G3C50R40 WYFN3G3C60R40 WYFN3G3C80R40 WYFN3H3C30Z4 WYFN3H3C40Z4 WYFN3H3C50Z4 WYFN3H3C60Z4 WYFN3H3C80Z4 WYFN3H3C30Z40 WYFN3H3C40Z40 WYFN3H3C50Z40 WYFN3H3C60Z40 WYFN3H3C80Z40 WYFN3H3C30R4 WYFN3H3C40R4 WYFN3H3C50R4 WYFN3H3C60R4 WYFN3H3C80R4 WYFN3H3C30R40 WYFN3H3C40R40 WYFN3H3C50R40 WYFN3H3C60R40 WYFN3H3C80R40 WYFM3G3C60Z4 WYFM3G3C80Z4 WYFM3G3C100Z4 WYFM3G3C150Z4 WYFM3G3C60R4 WYFM3G3C80R4 WYFM3G3C100R4 WYFM3G3C150R4 WYFM3G3C60Z40 WYFM3G3C80Z40 WYFM3G3C100Z40 WYFM3G3C150Z40 WYFM3G3C60R40 WYFM3G3C80R40 WYFM3G3C100R40 WYFM3G3C150R40 WYFM3H3C60Z40 WYFM3H3C80Z40 WYFM3H3C100Z40 WYFM3H3C150Z40 WYFM3H3C60R40 WYFM3H3C80R40 WYFM3H3C100R40 WYFM3H3C150R40 WYFM3H3C60Z4 WYFM3H3C80Z4 WYFM3H3C100Z4 WYFM3H3C150Z4 WYFM3H3C60R4 WYFM3H3C80R4 WYFM3H3C100R4 WYFM3H3C150R4 WYG1C15Z4B WYG1C25Z4B WYG1C40Z4B WYG1C15Z40B WYG1C25Z40B WYG1C40Z40B WYR1H10C50Z4 WYM22.2 WYM25.5 WYM27.5 WYM211 WYM45.5 WYM411 WYM415 WYM422

SVC Power Controller Unit

WYUCG25TM WYUCG40TM WYUCG60TM WYUCG80TM WYUCG100TM WYUCG150TM WYUCG200TM WYUCG250TM WYUCG300TM WYUCG350TM WYUCG400TM WYUCG500TM WYUCH25TM WYUCH40TM WYUCH60TM WYUCH80TM WYUCH100TM WYUCH150TM WYUCH200TM WYUCH250TM WYUCH300TM WYUCH350TM WYUCH400TM WYUCH500TM

  • Thyristor Unit

·  1Phase 220~440V(Mini) > WYUMDG25SI WYUMDG40SI (1Phase 220V (Mini type) Type)

WYUMDH25SI WYUMDH40SI

WYUSD25SM WYUSD40SM WYUSD55SM WYUSD75SM WYUSD90SM WYUSD110SM WYUSD130SM WYUSD160SM WYUSD200SM WYUSD250SM WYUSD320SM WYUSD400SM WYUSD500SM WYUP180AC WYUP180TC WYUDG25SI WYUDG40SI WYUDG50SI WYUDH25SI WYUDH40SI WYUDH50SI WYUSD25TM WYUSD40TM WYUSD55TM WYUSD75TM WYUSD90TM WYUSD110TM WYUSD130TM WYUSD160TM WYUSD200TM WYUSD250TM WYUSD320TM WYUSD400TM WYUSD500TM WYUSDH25SI WYUSDH40SI WYUSDH50SI WYUSDH70SI WYUSDU25SI WYUSDU40SI WYUSDU50SI WYUSDU70SI 1P3P Remote type > WYUDG xx SMR, TMR Series (“R” Remote type) (1Phase, 3Phase  Remote Control type Type)

Noise Filter

WYFS01P1 WYFS02P1 WYFS03P1 WYFS06P1 WYFS01P3 WYFS02P3 WYFS03P3 WYFS06P3 WYFS03TM WYFS06TM WYFS06TD WYFS10TD WYFS15TD WYFS20TD WYFS06T1B WYFS10T1B WYFS15T1B WYFS20T1B WYFS30T1B WYFS40T1B WYFS50T1B WYNFTH05T2M WYNFTH10T2M WYNFTH15T2M WYNFTH20T2M WYNFTH30T2M  WYNFTH40T2M WYNFTH50T2M WYNFTH60T2M WYNFTH80T2M WYNFTH100T2M WYNFTH120T2M WYNFTH150T2M WYNFTH200T2M WYNFTH250T2M WYFT05T2M WYFT10T2M WYFT15T2M WYFT20T2M WYFT30T2M WYFT40T2M WYFT50T2M WYFT60T2M WYFT80T2M WYFT100T2M WYFT120T2M WYFT150T2M WYFT200T2M WYFT250T2M WYFT300T2M WYFT400T2M  WYFT500T2M WYFT600T2M WYFT800T2M WYFT1000T2M WYNFT05T2M WYNFT10T2M WYNFT15T2M WYNFT20T2M WYNFT30T2M WYFTH05T2M WYFTH10T2M WYFTH15T2M WYFTH20T2M WYFTH30T2M WYNFT40T2M WYNFT50T2M WYNFT60T2M WYNFT80T2M WYNFT100T2M WYNFT120T2M WYNFT150T2M WYNFT200T2M WYNFT250T2M WYFTH40T2M WYFTH50T2M WYFTH60T2M WYFTH80T2M WYFTH100T2M WYFTH120T2M WYFTH150T2M WYFTH200T2M WYFTH250T2M WYFTH300T2M WYFTH400T2M WYFTH500T2M WYFTH600T2M WYFTH800T2M WYFTH1000T2M WYFS03C2M WYFS06C2M WYFS10C2M WYFS15C2M WYFS30C2M WYFS03L1 WYFS06L1 WYFS06T1A WYFS10T1A WYFS15T1A WYFS20T1A WYFS30T1A WYFS40T1A WYFS50T1A WYNFS40T2A WYNFS50T2A WYNFS60T2A WYNFS80T2A WYNFS100T2A WYNFS120T2A WYNFS150T2A WYFS60T2A WYFS80T2A WYFS100T2A WYFS120T2A WYFS150T2A WYFS200T2A WYFSH06T1A WYFSH10T1A WYFSH15T1A WYFSH20T1A WYFT05T1B WYFT10T1B WYFT15T1B WYFT20T1B WYFT30T1B WYNFT40T2B WYNFT50T2B WYFT40T2B WYFT50T2B WYFTH05T1B WYFTH10T1B WYFTH15T1B WYFTH20T1B WYFTH30T1B WYFTH05T1B WYFTH10T1B WYFTH15T1B WYFTH20T1B WYFTH30T1B WYNFTH40T2B WYNFTH50T2B WYFTH40T2B WYFTH50T2B WYF4TH20T2M WYF4TH30T2M WYF4TH40T2M WYF4TH50T2M WYF4TH60T2M  WYF4TH80T2M WYF4TH100T2M WYF4TH120T2M WYF4TH150T2M WYF4TH200T2M WYF4TH250T2M WYF4TH300T2M WYF4TH400T2M WYF4TH500T2M WYF4TH600T2M  WYFS03A3 WYFS06A3 WYFS03A2 WYFS06A2 WYFT05T1A WYFT10T1A WYFT15T1A WYFT20T1A WYFT30T1A WYNFT40T2A WYNFT50T2A WYNFT60T2A WYNFT80T2A WYNFT100T2A WYNFT120T2A WYNFT150T2A WYNFT200T2A WYNFT250T2A WYFT40T2A WYFT50T2A WYFT60T2A WYFT80T2A WYFT100T2A WYFT120T2A WYFT150T2A WYFT200T2A WYFT250T2A  WYFT300T2A WYFT400T2A WYFT500T2A WYFT600T2A WYFT800T2A WYFT1000T2A WYFTH05T1A WYFTH10T1A WYFTH15T1A WYFTH20T1A WYFTH30T1A WYNFTH40T2A WYNFTH50T2A WYNFTH60T2A WYNFTH80T2A WYNFTH100T2 WYNFTH120T2A WYNFTH150T2A WYNFTH200T2 WYNFTH250T2A WYFTH40T2A WYFTH50T2A WYFTH60T2A WYFTH80T2A WYFTH100T2A WYFTH120T2A WYFTH150T2A WYFTH200T2A WYFTH250T2A WYFTH300T2A WYFTH400T2A WYFTH500T2A WYFTH600T2A WYFTH800T2A WYFTH1000T2A

Power Supply

WYSP15S05P WYSP15S12P WYSP15S24P

WYSP30S05P WYSP30S12P WYSP30S24P

WYNSP75S05AP WYNSP75S12AP WYNSP75S24AP WYNSP75S48AP

WYNSP100S05AP WYNSP100S12AP WYNSP100S24AP WYNSP100S48AP WYNSP120S05AP WYNSP120S12AP WYNSP120S24AP WYNSP120S48AP WYNSP150S05AP WYNSP150S12AP WYNSP150S24AP WYNSP150S48AP

WYNSP200S05AP WYNSP200S12AP WYNSP200S24AP WYNSP200S48AP

WYNSP250S05AP WYNSP250S12AP WYNSP250S24AP WYNSP250S48AP

WYNSP300S05AP WYNSP300S12AP WYNSP300S24AP WYNSP300S48AP

WYSP600S05CP WYSP600S12CP WYSP600S24CP WYSP600S48CP

WYSP15T12A WYSP15T15A WYSP15T12B WYSP15T15B

WYSP30T12A WYSP30T15A WYSP30T12B WYSP30T15B

WYSP50T12A WYSP50T15A WYSP50T12B WYSP50T15B

WYSP10S05D WYSP10S12D WYSP10S24D WYSP20S12D WYSP20S24D

WYSP30S05D WYSP30S12D WYSP30S24D WYSP50S12D WYSP50S24D

WYSP75S12D WYSP75S24D

WYSP75S12DP WYSP75S24DP WYSP100S12DP WYSP100S24DP WYSP120S12DP WYSP120S24DP WYSP150S12DP WYSP150S24DP

WYSP200S12DP WYSP200S24DP WYSP250S12DP WYSP250S24DP WYSP300S12DP WYSP300S24DP

WYSP500S24DP

WYSP10S05DB WYSP10S12DB WYSP10S24DB WYSP20S12DB WYSP20S24DB

WYSP30S05DB WYSP30S12DB WYSP30S24DB WYSP50S12DB WYSP50S24DB

WYSP75S24DB WYSP100S24DB WYSP120S24DB WYSP150S24DB

WYSP15S05B WYSP15S09B WYSP15S12B WYSP15S15B WYSP15S24B WYSP15S48B

WYSP30S05B WYSP30S09B WYSP30S12B WYSP30S15B WYSP30S24B WYSP30S48B

WYSP50S05B WYSP50S09B WYSP50S12B WYSP50S15B WYSP50S24B WYSP50S48B

WYSP75S05B WYSP75S12B WYSP75S15B WYSP75S24B WYSP75S48B

WYSP100S05A WYSP100S12A WYSP100S15A WYSP100S24A WYSP100S48A

WYSP120S05A WYSP120S12A WYSP120S15A WYSP120S24A WYSP120S48A

WYSP150S05A WYSP150S12A WYSP150S15A WYSP150S24A WYSP150S48A

WYSP200S05A WYSP200S12A WYSP200S15A WYSP200S24A WYSP200S48A

WYSP200S24AD

WYSP220S05A WYSP220S12A WYSP220S15A WYSP220S24A WYSP220S48A

WYSP250S12A WYSP250S15A WYSP250S24A WYSP250S48A

WYSP300S05A WYSP300S12A WYSP300S24A WYSP300S48A WYSP500S24A

WYSP500S05C WYSP500S12C WYSP500S24C WYSP500S48C

WYSP600S05C WYSP600S12C WYSP600S24C WYSP600S48C

WYSP750S12C WYSP750S24C WYSP750S48C

WYSP1000S05C WYSP1000S12C WYSP1000S24C WYSP1000S48C

WYSP1200S05C WYSP1200S12C WYSP1200S24C WYSP1200S48C

WYSP1500S05C WYSP1500S12C WYSP1500S24C WYSP1500S48C

WYRM25

WYNSP10S05A WYNSP10S12A WYNSP10S24A WYNSP10S48A

WYNSP20S05A WYNSP20S12A WYNSP20S24A WYNSP20S48A

WYNSP30S05A WYNSP30S12A WYNSP30S24A WYNSP30S48A

WYNSP50S05A WYNSP50S12A WYNSP50S24A WYNSP50S48A

WYNSP75S05A WYNSP75S012A WYNSP75S24A WYNSP75S48A

WYNSP100S05A WYNSP100S12A WYNSP100S24A WYNSP100S48A

WYNSP120S05A WYNSP120S12A WYNSP120S24A WYNSP120S48A

WYNSP150S05A WYNSP150S12A WYNSP150S24A WYNSP150S48A

WYNSP200S05A WYNSP200S12A WYNSP200S24A WYNSP200S48A

WYNSP250S05A WYNSP250S12A WYNSP250S24A WYNSP250S48A

WYNSP300S05A WYNSP300S12A WYNSP300S24A WYNSP300S48A

WYSP15D05A WYSP15D0512A WYSP15D0524A WYSP15D12A WYSP15D15A WYSP15D05B WYSP15D0512B WYSP15D0524B WYSP15D12B WYSP15D15B

WYSP30D05A WYSP30D0512A WYSP30D0524A WYSP30D12A WYSP30D15A WYSP30D05B WYSP30D0512B WYSP30D0524B WYSP30D12B WYSP30D15B

WYSP50D05A WYSP50D0512A WYSP50D0524A WYSP50D12A WYSP50D15A WYSP50D05B WYSP50D0512B WYSP50D0524B WYSP50D12B WYSP50D15B

WYSP75D05A WYSP75D0512A WYSP75D0524A WYSP75D12A WYSP75D15A WYSP75D05B WYSP75D0512B WYSP75D0524B WYSP75D12B WYSP75D15B

Battery Charger

WYBC60S12A(5A) WYBC120S12A(10A)

WYBC120S24A(5A) WYBC240S24A(10A

Heat Sink

HSA1010 HSA1040 HSA2020 HSA3040 HM120 HM150 HM200 H1M50 H1M70 H1M90 H1M110

H3M80 H3M110 H3M140 HS120 HS150 HS200

Active Harmonic Filter

WYAHF0503(0504)W380 WYAHF0753(0754)W380 WYAHF500503(0504)C380 WYAHF501003(1004)C380 WYAHF501503(1504)C380 WYAHF502003(2004)C380 WYAHF502503(2504)C380 WYAHF503003(3004)C380 WYAHF503503(3504)C380 WYAHF750753(0754)C380 WYAHF751503(1504)C380 WYAHF752253(2254)C380 WYAHF753003(3004)C380 WYAHF754503(4054)C380 WYAHF1001003(1004)C380 WYAHF1002003(2004)C380 WYAHF1003003(3004)C380 WYAHF1004003(4004)C380 WYAHF1005003(5004)C380

Zero Hamonics Filter

WYZHF150C WYZHF180C WYZHF200C WYZHF250C WYZHF300C WYZHF350C WYZHF400C WYZHF450C WYZHF500C

WYZHF040C WYZHF050C WYZHF060C WYZHF075C WYZHF090C WYZHF100C WYZHF120C

WYZHF003T WYZHF006T WYZHF012T WYZHF018T WYZHF024T WYZHF030T

Passive Harmonic Filter

WYPHF3.7 WYPHF5.5 WYPHF7.5 WYPHF11 WYPHF15 WYPHF18.5 WYPHF22 WYPHF30 WYPHF37 WYPHF45 WYPHF55 WYPHF75 WYPHF90 WYPHF110 WYPHF132 WYPHF160 WYPHF185 WYPHF220 WYPHF250

Micro Surge Filter

WYMSF40.75(S/L) WYMSF41.5(S/L) WYMSF42.2(S/L) WYMSF43.7(S/L) WYMSF45.5(S/L) WYMSF411(S/L) WYMSF418.5(S/L) WYMSF430(S/L) WYMSF437(S/L) WYMSF455(S/L) WYMSF475(S/L) WYMSF4110(S/L) WYMSF4132(S/L) WYMSF4160(S/L) WYMSF4220(S/L) WYMSF4300(S/L)

Medium Voltage (CT)

W12CDA

W12CDB

W12CDC

W12CDD

W12CDE

W24CDA

W24CDB

W24CDC

W24CDD

W01CBA W01CBB W01CBC

W12CWA

W12CWB

W12CWC

W24CWA

W24CWB

W24CWC

W24CWD

W24CWE

W24CWF

W24CWG

WCZA WCZB WCZC

WCZA WCZB WCZC

W07CPA

W12CPA

W24CPA

W36CPA

Medium Voltage (VT,EVT)

W07V1A W07V1B

W12V1A W12V1B

W24V1A

W24V1B

W24V1D W24V1D(F)

W24V1E

W36V1A

W07V2A W07V2B

W12V2A W12V2B

W24V1C

W24V1F

Combined CT & VT

W24M1A

Low Voltage (CT)

WYCR15 WYCR30 WYCR40 WYCR60

WY3CS162 WY3CS163 WY3CS262 WY3CS263 WY3CS312 WY3CS313 WY3CS462 WY3CS463

WYCS64R WYCS104R

WYCB151 WYCB152 WYCB153 WYCB151D WYCB152D WYCB153D

WYCS125R WYCS135R WYCS137R WYCS165R WYCS167R

WYCS125 WYCS135 WYCS165

WYCW15 WYCW15D

WYSC23 WYSC58 WYSC88 WYSC812 WYSC816

Low Voltage (VT,EVT)

WYVT50F WYVT100F WYVT200F WYVT250F WYVT500F

WYEVT50F WYEVT100F WYEVT200F WYEVT300 FWYEVT500F WYEVT50TF WYEVT100TF WYEVT200TF

WY3VT50V WY3EVT50Y

Power Protective Relay

WYROC2DC WYROC3DC

WYROG4DC Series

WYROU3DC

WYROV4DC Series

WYRDG2DC

Ground Fault Relay

WYGFD08N WYGFD12N WYGFD16N WYGFD08NC WYGFD12NC WYGFD16NC

WYGFD01S WYGFD01T WYGFD01HT WYGFD11S WYGFD11T WYGFD11HT

WYGFD06 WYGFD12 WYGFD06C WYGFD12C

WYGF11HT

WYGF11S WYGF21S WYGF11T WYGF21T

WYGFD01S WYGFD01T WYGFD01HT WYGFD11S WYGFD11T WYGFD11HT

Earth Leakage Relay

WYEDD08NC WYEDD12NC WYEDD16NC WYERD08NC WYERD12NC WYERD16NC

WYEDA06N WYEDA08N WYEDA10N WYEDA12N WYEDA16N WYERA06N WYERA08N WYERA10N WYERA12N WYERA16N

WYEDD06C WYEDD12C WYERD06C WYERD12C

WYER22S WYER21S WYER11S WYER31S WYER22T WYER21T WYER11T WYER31T

WYEDM06 WYEDM12 WYERM06 WYERM12

ZeroCurrent Trans

WYZR030 WYZR050 WYZR065 WYZR080 WYZR100 WYZR120 WYZR150 WYZR200

WYZS160 WYZS210 WYZS260

WYZR030NV WYZR050NV WYZR065NV WYZR080NV WYZR100NV WYZR120NV WYZR150NV WYZR200NV

WYZS160NV WYZS210NV WYZS260NV

WYZS102NV WYZS103NV WYZS104NV WYZS054ANV WYZS104ANV WYZS223NV WYZS224NV

WYZR030H WYZR050H WYZR065H WYZR080H WYZR100H WYZR120H WYZR150H WYZR200H WYZS160H WYZS210H WYZS260H

WYZS160H WYZS210H WYZS260H

WYZS102H WYZS103H WYZS104H WYZS054AH WYZS104AH WYZS223H WYZS224H

WYZR030N WYZR050N WYZR065N WYZR080N WYZR100N WYZR120N WYZR150N WYZR200N

WYZS160N WYZS210N WYZS260N

WYZS102N WYZS103N WYZS104N WYZS054N WYZS104AN WYZS223N WYZS224N

Panel Board Meters

WYTM200 WYTM200C

WYTM3AA WYTM3AV

WYR05AD WYR06AD WYR08AD WYR10AD WYS47AD WYS72AD WYS96AD WYSH96AD WYW08AD WYW11AD WYR05AA WYR06AA WYR08AA WYR10AA WYS47AA WYS72AA WYS96AA WYSH96AA WYW08AA WYW11AA

WYR06P3 WYR06P3U WYR08P3 WYR08P3U WYR10P3 WYR10P3U WYS47P3 WYS47P3U WYS72P3 WYS72P3U WYS96P3 WYS96P3U WYSH96P3 WYSH96P3T WYSH96P3U WYSH96P3UT WYW08P3 WYW08P3U WYW11P3 WYW11P3T WYW111P3U WYW111P3UT WYR06P4 WYR06P4U WYR08P4 WYR08P4U WYR10P4 WYR10P4U WYS47P4 WYS47P4U WYS72P4 WYS72P4U WYS96P4 WYS96P4U WYSH96P4 WYSH96P4T WYSH96P4U WYSH96P4UT WYW08P4 WYW08P4U WYW11P4 WYW11P4T WYW11P4U WYW11P4UT

WYW11Ao WYW11Vo

WYSH96Vo WYSH96Ao

WYMTSH96PSDR

WYPMN48AA WYPMN48AV

WYPMN48W3 WYPMN48W4 WYPMN48R3 WYPMN48R4 WYPMN48P3 WYPMN48H3

WYPMN48M3

WYTM3AA WYTM3AV

WYR06W3 WYR08W3 WYR10W3 WYS47W3 WYS72W3 WYS96W3 WYSH96W3 WYSH96W3T WYW08W3 WYW11W3 WYW11W3T WYR06W4 WYR06W4U WYR08W4 WYR08W4U WYR10W4 WYR10W4U WYS47W4 WYS47W4U WYS72W4 WYS72W4U WYS96W4 WYS96W4U WYSH96W4 WYSH96W4T WYSH96W4U WYSH96W4UT WYW08W4 WYW08W4U WYW11W4 WYW11W4T WYW11W4U WYW11W4UT

WYR06H WYR08H WYR10H WYS47H WYS72H WYS96H WYSH96H WYW08H WYW11H

WYMTSH96SC3

WYR05VD WYR06VD WYR08VD WYR10VD WYS47VD WYS72VD WYS96VD WYSH96VD WYW08VD WYW11VD WYR05VA WYR06VA WYR08VA WYR10VA WYS47VA WYS72VA WYS96VA WYSH96VA WYW08VA WYW11VA

WYR06R3 WYR08R3 WYR10R3 WYS47R3 WYS72R3 WYS96R3 WYSH96R3 WYSH96R3T WYW08R3 WYW11R3 WYW11R3T WYR06R4 WYR06R4U WYR08R4 WYR08R4U WYR10R4 WYR10R4U WYS47R4 WYS47R4U WYS72R4 WYS72R4U WYS96R4 WYS96R4U WYSH96R4 WYSH96R4T WYSH96R4U WYSH96R4UT WYW08R4 WYW08R4U WYW11R4 WYW11R4T WYW11R4U WYW11R4UT

WYR05ADM WYR06ADM WYR08ADM WYR10ADM WYS47ADM WYS72ADM WYS96ADM WYSH96ADM WYW08ADM WYW11ADM WYR05AAM WYR06AAM WYR08AAM WYR10AAM WYS47AAM WYS72AAM WYS96AAM WYSH96AAM WYW08AAM WYW11AAM WYR05VDM WYR06VDM WYR08VDM WYR10VDM WYS47VDM WYS72VDM WYS96VDM WYSH96VDM WYW08VDM WYW11VDM

WYMTSH96PSD

Surge Protective Device

WYPC2010T110 WYPC2010T220 WYPC2020T110 WYPC2020T220 WYPC2040T110 WYPC2040T220

WYPC3010T110 WYPC3010T220 WYPC3010T380 WYPC3020T110 WYPC3020T220 WYPC3020T380 WYPC3040T110 WYPC3040T220 WYPC3040T380 WYPC4010T380 WYPC4020T380 WYPC4040T380

WYPC2060T220 WYPC2060T380 WYPC2080T220 WYPC2080T380 WYPC2100T220 WYPC2100T380

WYPC3060T220 WYPC3060T380 WYPC3080T220 WYPC3080T380 WYPC3100T220 WYPC3100T380 WYPC4060T380 WYPC4080T380 WYPC4100T380

WYPC2120T220 WYPC2120T380 WYPC2160T220 WYPC2160T380

WYPC3120T220 WYPC4120T220 WYPC3160T220 WYPC4160T220 WYPC4120T380 WYPC4160T380

WYPB4020T380/L380 WYPB4040T380/L380

WYPB4080T380/L380 WYPD4080T380/L380 WYPB4100T380/L380 WYPD4100T380/L380 WYPB4120T380/L380 WYPD4120T380/L380 WYPB4160T380/L380 WYPD4160T380/L380 WYPB4200T380/L380 WYPD4200T380/L380 WYPB4240T380/L380 WYPD4240T380/L380

WYPB4020T380C WYPB4020L380C WYPD4020T380C WYPD4020L380C WYPB4040T380C WYPB4040L380C WYPD4040T380C WYPD4040L380C

WYPB4080T380C WYPB4080L380C WYPD4080T380C WYPD4080L380C WYPB4100T380C WYPB4100L380C WYPD4100T380C WYPD4100L380C WYPB4120T380C WYPB4120L380C WYPD4120T380C WYPD4120L380C WYPB4160T380C WYPB4160L380C WYPD4160T380C WYPD4160L380C WYPB4200T380C WYPB4200L380C WYPD4200T380C WYPD4200L380C WYPB4240T380C WYPB4240L380C WYPD4240T380C WYPD4240L380C

WYPA2010T220 WYPA2010T380 WYPA2010T440 WYPA2015T220 WYPA2015T380 WYPA2015T440 WYPA2025T220 WYPA2025T380 WYPA2025T440 WYPA2040T220 WYPA2040T380 WYPA2040T440 WYPA2070T220 WYPA2070T380 WYPA2070T440

WYK1201T

WYPB2020T220/L220 WYPB2040T220/L220

WYPB2080T220/L220 WYPB2100T220/L220 WYPB2120T220/L220 WYPD2080T220/L220 WYPD2100T220/L220 WYPD2120T220/L220

WYPB2020T380/L380 WYPB2020T440/L440 WYPB2040T380/L380 WYPB2040T440/L440

WYPB2080T380/L380 WYPB2080T440/L440 WYPB2100T380/L380 WYPB2100T440/L440 WYPB2120T380/L380 WYPB2120T440/L440 WYPD2080T380/L380 WYPD2080T440/L440 WYPD2100T380/L380 WYPD2100T440/L440 WYPD2120T380/L380 WYPD2120T440/L440

WYPB2020T220C/L220C WYPB2040T220C/L220C

WYPB2080T220C/L220C WYPD2080T220C/L220C WYPB2100T220C/L220C WYPD2100T220C/L220C WYPB2120T220C/L220C WYPD2120T220C/L220C

WYPB2020T380C/L380C WYPB2020T440C/L440C WYPB2040T380C/L380C WYPB2040T440C/L440C

WYPB2080T380C/L380C WYPB2080T440C/L440C WYPD2080T380C/L380C WYPD2080T440C/L440C WYPB2100T380C/L380C WYPB2100T440C/L440C WYPD2100T380C/L380C WYPD2100T440C/L440C WYPB2120T380C/L380C WYPB2120T440C/L440C WYPD2120T380C/L380C WYPD2120T440C/L440C

WYPA1002T012 WYPA1003T024

WYPA3010T220 WYPA3010T380 WYPA3010T440 WYPA3015T220 WYPA3015T380 WYPA3015T440 WYPA3025T220 WYPA3025T380 WYPA3025T440 WYPA3040T220 WYPA3040T380 WYPA3040T440 WYPA3070T220 WYPA3070T380 WYPA3070T440

WYG10102T

WYPB3020T220/L220 WYPB3040T220/L220 WYPD3020T220/L220 WYPD3040T220/L220

WYPB3080T220/L220 WYPB3100T220/L220 WYPB3120T220/L220 WYPB3160T220/L220 WYPB3200T220/L220 WYPB3240T220/L220 WYPD3080T220/L220 WYPD3100T220/L220 WYPD3120T220/L220 WYPD3160T220/L220 WYPD3200T220/L220 WYPD3240T220/L220

WYPB3020T380/L380 WYPB3020T440/L440 WYPB3040T380/L380 WYPB3040T440/L440 WYPD3020T380/L380 WYPD3020T440/L440 WYPD3040T380/L380 WYPD3040T440/L440

WYPB3080T380/L380 WYPB3080T440/L440 WYPD3080T380/L380 WYPD3080T440/L440 WYPB3100T380/L380 WYPB3100T440/L440 WYPD3100T380/L380 WYPD3100T440/L440 WYPB3120T380/L380 WYPB3120T440/L440 WYPD3120T380/L380 WYPD3120T440/L440 WYPB3160T380/L380 WYPB3160T440/L440 WYPD3160T380/L380 WYPD3160T440/L440 WYPB3200T380/L380 WYPB3200T440/L440 WYPD3200T380/L380 WYPD3200T440/L440 WYPB3240T380/L380 WYPB3240T440/L440 WYPD3240T380/L380 WYPD3240T440/L440

WYPB3020T220C WYPB3020L220C WYPD3020T220C WYPD3020L220C WYPB3040T220C WYPB3040L220C WYPD3040T220C WYPD3040L220C

WYPB3080T220C WYPB3080L220C WYPD3080T220C WYPD3080L220C WYPB3100T220C WYPB3100L220C WYPD3100T220C WYPD3100L220C WYPB3120T220C WYPB3120L220C WYPD3120T220C WYPD3120L220C WYPB3160T220C WYPB3160L220C WYPD3160T220C WYPD3160L220C WYPB3200T220C WYPB3200L220C WYPD3200T220C WYPD3200L220C WYPB3240T220C WYPB3240L220C WYPD3240T220C WYPD3240L220C

WYPB3020T380C/L380C WYPB3020T440C/L440C WYPD3020T380C/L380C WYPD3020T440C/L440C WYPB3040T380C/L380C WYPB3040T440C/L440C WYPD3040T380C/L380C WYPD3040T440C/L440C

WYPB3080T380C/L380C WYPB3080T440C/L440C WYPD3080T380C/L380C WYPD3080T440C/L440C WYPB3100T380C/L380C WYPB3100T440C/L440C WYPD3100T380C/L380C WYPD3100T440C/L440C WYPB3120T380C/L380C WYPB3120T440C/L440C WYPD3120T380C/L380C WYPD3120T440C/L440C WYPB3160T380C/L380C WYPB3160T440C/L440C WYPD3160T380C/L380C WYPD3160T440C/L440C WYPB3200T380C/L380C WYPB3200T440C/L440C WYPD3200T380C/L380C WYPD3200T440C/L440C WYPB3240T380C/L380C WYPB3240T440C/L440C WYPD3240T380C/L380C WYPD3240T440C/L440C

WYPA1010T110 WYPA1010T220 WYPA1010T380 WYPA1010T440 WYPA1015T110 WYPA1015T220 WYPA1015T380 WYPA1015T440 WYPA1025T110 WYPA1025T220 WYPA1025T380 WYPA1025T440 WYPA1040T110 WYPA1040T220 WYPA1040T380 WYPA1040T440 WYPA1070T110 WYPA1070T220 WYPA1070T380 WYPA1070T440

WYPA4010T380 WYPA4015T380 WYPA4025T380 WYPA4040T380 WYPA4070T380

Shunt

WYSH10 WYSH15 WYSH20 WYSH30 WYSH40 WYSH50 WYSH60 WYSH75 WYSH100 WYSH120 WYSH150 WYSH200 WYSH250 WYSH350 WYSH400 WYSH500 WYSH600 WYSH700 WYSH750 WYSH800 WYSH1000 WYSH1200 WYSH1500 WYSH2000 WYSH2500 WYSH3000 WYSH4000 WYSH5000 WYSH6000

Cooling Fan

WYS1082HBT WYS2082HBT

WYS1083HBT WYS2083HBT

WYA1V9C25TBT WYA2V9C25TBT2

WYA1V9C38TBT WYA2V9C38TBT WYA2V9C38TBL

WYA1V12C25TBT WYA2V12C25TBT2

WYA1V12C38TBT1 WYA2V12C38TBT1

WYA2V13C38TBT WYA1V13C38TBT WYA2V13C38TBL

WYA1V16C62TBT1C WYA2V16C62TBT1C

WYA2V15C38TBT WYA1V15C38TBT

WYA1V15C51TBT1 WYA2V15C51TBT1

WYA1V17C51TBT WYA2V17C51TBT1

WYA1V15C55TBT WYA2V15C55TBT WYA2V15C55TBL

 Woonyoung tại Hưng Yên, Woonyoung tại Hưng Yên, Woonyoung tại Hưng Yên, Woonyoung tại Hưng Yên, Woonyoung tại Hưng Yên, Woonyoung tại Hưng Yên, Woonyoung tại Hưng Yên, Woonyoung tại Hưng Yên, Woonyoung tại Hưng Yên, Woonyoung tại Hưng Yên

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Woonyoung tại Hưng Yên”

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin liên quan

error: Content is protected !!