Adobe Photoshop PDF

DIN-Rail type

Rate this post

Tình trạng: : Còn hàng

DIN-Rail type

Thông số kỹ thuật và tính năng
Điều này SSR 1-mạch và 2-mạch thu nhỏ SSR mô tả một
cấu trúc nơi nó có thể trực tiếp được thiết kế và sử dụng trên PCB và một cấu trúc
nơi nó có thể được gắn và sử dụng trên DIN Rail.

Rate this post

DIN-Rail type

PART TYPE Model No 정격(Rating) 입력(Input) 출력(Output) 용량(Capacity)
WYMH DIN Rail (product with self heat sink) WYMH1C10Z40
WYMH1C15Z40
WYMH1C25Z40
WYMH1C40Z40
WYMH1C10R40
WYMH1C15R40
WYMH1C25R40
WYMH1C40R40
AC440V AC90~240V(Z40, R40 Type) AC440V 10, 15, 25, 40A
MY socket & DIN Rail type “1ch & 2ch” type WYMS1C0505D4
WYMS1C0510D4
WYMS1C0520D4
WYMS1C0530D4
WYMS1C0540D4
DC50V DC4~32V(D4 Type) DC10~50V 5A, 10A, 20A, 30A, 40A
WYMS DIN Rail (product with self heat sink) WYMS1C105D4
WYMS1C110D4
WYMS1C120D4
WYMS1C130D4
WYMS1C140D4
DC100V DC4~32V(D4 Type) DC10~100V 5A, 10A, 20A, 30A, 40A
WYMS DIN Rail (product with self heat sink) WYMS1C205D4
WYMS1C210D4
WYMS1C220D4
DC200V DC4~32V(D4 Type) DC10~200V 5A, 10A, 20A
WYMS DIN Rail (product with self heat sink) WYMS1C505D4
WYMS1C510D4
WYMS1C520D4
DC500V DC4~32V(D4 Type) DC10~500V 5A, 10A, 20A
PART TYPE Model No 정격(Rating) 입력(Input) 출력(Output) 용량(Capacity)
MY Socket & DIN Rail type “1ch” type WYMY1C201V4 AC/DC220V 4~32V DC AC/DC220V 1A
MY socket & DIN Rail type “2ch” type WYMY2C01Z4
WYMY2C01Z40
AC220V DC4~32V(Z4 Type), AC90~240V(Z40 Type) AC220V 1A
MY socket & DIN Rail type “1ch & 2ch” type WYMY1C203D4
WYMY2C201D4
DC200V DC4~32V(D4 Type) DC200V 1P(3A), 2P(1A)
LY Socket & DIN Rail type “1ch” type WYLY1C03Z4
WYLY1C03Z40
AC220V DC4~32V(Z4 Type), AC90~240V(Z40 Type) )AC220V 3A
LY Socket & DIN Rail type “1ch type WYLY1C203D4 DC200V 4~32V DC DC200V 3A
WYVG DIN Rail(Slim type) WYVG1C10Z4
WYVG1C15Z4
WYVG1C10R4
WYVG1C15R4
WYVG1C10Z40
WYVG1C15Z40
WYVG1C10R40
WYVG1C15R40
AC220V DC4~32V(Z4, R4 Type) , AC90~240V(Z40, R40 Type) AC220V 10A, 15A
WYVG DIN Rail (Slim type) WYVH1C10Z4
WYVH1C15Z4
WYVH1C10R4
WYVH1C15R4
WYVH1C10Z40
WYVH1C15Z40
WYVH1C10R40
WYVH1C15R40
AC440V DC4~32V(Z4, R4 Type) , AC90~240V(Z40, R40 Type) AC440V 10A, 15A
WYMG DIN Rail (product with self heat sink) WYMG1C10Z4
WYMG1C15Z4
WYMG1C25Z4
WYMG1C40Z4
WYMG1C10R4
WYMG1C15R4
WYMG1C25R4
WYMG1C40R4
AC220V DC4~32V(Z4, R4 Type) AC220V 10A, 15A, 25A, 40A
WYMG DIN Rail (product with self heat sink) WYMG1C10Z40
WYMG1C15Z40
WYMG1C25Z40
WYMG1C40Z40
WYMG1C10R40
WYMG1C15R40
WYMG1C25R40
WYMG1C40R40
AC220V AC90~240V(Z40, R40 Type) AC220V 10, 15, 25, 40A
WYMH DIN Rail (product with self heat sink) WYMH1C10Z4
WYMH1C15Z4
WYMH1C25Z4
WYMH1C40Z4
WYMH1C10R4
WYMH1C15R4
WYMH1C25R4
WYMH1C40R4
AC440V DC4~32V(Z4, R4 Type) AC440V 10A, 15A, 25A, 40A
PART TYPE Model No 정격(Rating) 입력(Input) 출력(Output) 용량(Capacity)
WYGA “2ch” DC/AC WYGA1C01Z4
WYGA2C01Z4
AC220V DC4~32V(Z4 Type) AC220V 1.2A(AC)
WYGA “2ch” DC/DC WYGA1C061D4
WYGA1C101D4
WYGA1C205D4
WYGA2C061D4
WYGA2C101D4
WYGA2C205D4
DC60V, DC100V, DC200V DC4~32V(D4 Type) DC60V, DC100V, DC200V 1.5A, 1A, 0.5A
WYGA “4ch” DC/AC WYGA4C01Z4 AC220V DC4~32V(Z4 Type) AC220V 1.2A(AC)
WYGA “4ch” DC/DC WYGA1C061D4
WYGA1C101D4
WYGA1C205D4
WYGA4C061D4
WYGA4C101D4
WYGA4C205D4
DC60V, DC100V, DC200V DC4~32V(D4 Type) DC60V, DC100V, DC200V 1.5A, 1A, 0.5A
WYGB “4ch” DC/AC WYGB1C02Z4
WYGB4C02Z4
AC220V DC4~32V(Z4 Type) AC220V 2A(AC)
WYGB “4ch” DC/DC WYGB1C062D4
WYGB1C102D4
WYGB1C201D4
WYGB4C062D4
WYGB4C102D4
WYGB4C201D4
DC60V, DC100V, DC200V DC4~32V(D4 Type) DC60V, DC100V, DC200V 2A, 1.8A, 1.5A
WYR Channel-DIN-Rail WYR1C01Z4
WYR1C01Z40
WYRH1C01Z4
WYRH1C01Z40
AC220, AC440V DC4~32V(Z4 Type), AC90~240V(Z40 Type) AC220, AC440V 1A(AC)
WYR Channel-DIN-Rail WYR1C0310D4
WYR1C0505D4
WYR1C103D4
WYR1C201D4
WYR1C5005D4
DC30V, DC50V, DC100V, DC200V, DC500V DC4~32V(D4 Type) DC30V, DC50V, DC100V, DC200V, DC500V 10A, 5A, 3A, 1A, 0.5A
WYR Channel-DIN-Rail WYR1C201V4 220VAC/DC DC4~32V 220VAC/DC 1A(AC/DC)
MY socket & DIN Rail type “1ch” type WYMY1C03Z4
WYMY1C03Z40
AC220V DC4~32V(Z4 Type), AC90~240V(Z40 Type) AC220V 3A

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “DIN-Rail type”

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin liên quan

error: Content is protected !!