3

3P-Auto.Trans.(case)

Rate this post

Tình trạng: : Còn hàng

3P-Auto.Trans.(case)

Thông số kỹ thuật và tính năng
Đó là ba giai đoạn, duy nhất quanh co loại và kết hợp vỏ là
được chế tạo bằng loại khô thông thường. Đèn V-M, A-M và NFB được gắn tại
mặt trước. Để thuận tiện cho người vận hành, cửa được làm tại
trở lại và khối thiết bị đầu cuối được gắn vào để tăng sự tiện lợi
hoạt động. Caster để ransportation có sẵn để di chuyển dễ dàng.

Rate this post

3P-Auto.Trans.(case)

PART TYPE Model No 정격(Rating) 입력(Input) 출력(Output) 용량(Capacity)
3Phase – WY3C WY3PC-2KAU
WY3PC-3KAU
WY3PC-5KAU
WY3PC-7.5KAU
WY3PC-10KAU
WY3PC-15KAU
WY3PC-20KAU
WY3PC-30KAU
WY3PC-40KAU
WY3PC-50KAU
WY3PC-75KAU
WY3PC-100KAU
WY3PC-150KAU
WY3PC-200KAU
220-380-440V (입력/출력 동일) 2~220V

Một số model bán chạy năm 2013
WYFN3H3C40R40, WYFN3H3C50R40, WYFN3H3C60R40, WYFN3H3C80R40, WYFM3G3C60Z4, WYFM3G3C80Z4, WYFM3G3C100Z4, WYFM3G3C150Z4, WYFM3G3C60R4, WYFM3G3C80R4, WYFM3G3C100R4, WYFM3G3C150R4, WYFM3G3C60Z40, WYFM3G3C80Z40, WYFM3G3C100Z40, WYFM3G3C150Z40, WYFM3G3C60R40, WYFM3G3C80R40, WYFM3G3C100R40, WYFM3G3C150R40, WYFM3H3C60Z4, WYFM3H3C80Z4, WYFM3H3C100Z4, WYFM3H3C150Z4, WYFM3H3C60R4, WYFM3H3C80R4, WYFM3H3C100R4, WYFM3H3C150R4, WYFM3H3C60Z40, WYFM3H3C80Z40, WYFM3H3C100Z40, WYFM3H3C150Z40, WYFM3H3C60R40, WYFM3H3C80R40, WYFM3H3C100R40, WYFM3H3C150R40, WYNMG1C50Z4, WYNMG1C70Z4, WYNMG1C90Z4, WYNMG1C110Z4, WYNMG1C130Z4, WYNMG1C160Z4, WYNMG1C50R4, WYNMG1C70R4, WYNMG1C90R4, WYNMG1C110R4, WYNMG1C130R4, WYNMG1C160R4, WYNMG1C50Z40, WYNMG1C70Z40, WYNMG1C90Z40, WYNMG1C110Z40, WYNMG1C130Z40, WYNMG1C160Z40, WYNMG1C50R40, WYNMG1C70R40, WYNMG1C90R40, WYNMG1C110R40, WYNMG1C130R40, WYNMG1C160R40, WYNMH1C50Z4, WYNMH1C70Z4, WYNMH1C90Z4, WYNMH1C110Z4, WYNMH1C130Z4, WYNMH1C160Z4, WYNMH1C50R4, WYNMH1C70R4, WYNMH1C90R4, WYNMH1C110R4, WYNMH1C130R4, WYNMH1C160R4, WYNMH1C50Z40, WYNMH1C70Z40, WYNMH1C90Z40, WYNMH1C110Z40, WYNMH1C130Z40, WYNMH1C160Z40, WYNMH1C50R40, WYNMH1C70R40, WYNMH1C90R40, WYNMH1C110R40, WYNMH1C130R40, WYNMH1C160R40, WYFNH1C30Z4, WYFNH1C40Z4, WYFNH1C50Z4, WYFNH1C60Z4, WYFNH1C80Z4, WYFNH1C30R4, WYFNH1C40R4, WYFNH1C50R4, WYFNH1C60R4, WYFNH1C80R4, WYFNH1C30Z40, WYFNH1C40Z40, WYFNH1C50Z40, WYFNH1C60Z40, WYFNH1C80Z40, WYFNH1C30R40, WYFNH1C40R40, WYFNH1C50R40, WYFNH1C60R40, WYFNH1C80R40, WYFNG1C30Z4, WYFNG1C40Z4, WYFNG1C50Z4, WYFNG1C60Z4, WYFNG1C80Z4, WYFNG1C30R4, WYFNG1C40R4, WYFNG1C50R4, WYFNG1C60R4, WYFNG1C80R4, WYFNG1C30Z40, WYFNG1C40Z40, WYFNG1C50Z40, WYFNG1C60Z40, WYFNG1C80Z40, WYFNG1C30R40,
WYFNG1C40R40, WYFNG1C50R40, WYFNG1C60R40, WYFNG1C80R40, WYFMH1C60Z4, WYFMH1C80Z4, WYFMH1C100Z4, WYFMH1C150Z4, WYFMH1C60R4, WYFMH1C80R4, WYFMH1C100R4, WYFMH1C150R4, WYFMH1C60Z40, WYFMH1C80Z40, WYFMH1C100Z40, WYFMH1C150Z40, WYFMH1C60R40, WYFMH1C80R40, WYFMH1C100R40, WYFMH1C150R40, WYFN3G3C30Z4, WYFN3G3C40Z4, WYFN3G3C50Z4, WYFN3G3C60Z4, WYFN3G3C80Z4, WYFN3G3C30Z40, WYFN3G3C40Z40, WYFN3G3C50Z40, WYFN3G3C60Z40, WYFN3G3C80Z40, WYFN3G3C30R4, WYFN3G3C40R4, WYFN3G3C50R4, WYFN3G3C60R4, WYFN3G3C80R4, WYFN3G3C30R40, WYFN3G3C40R40, WYFN3G3C50R40, WYFN3G3C60R40, WYFN3G3C80R40, WYFN3H3C30Z4, WYFN3H3C40Z4, WYFN3H3C50Z4, WYFN3H3C60Z4, WYFN3H3C80Z4, WYFN3H3C30Z40, WYFN3H3C40Z40, WYFN3H3C50Z40, WYFN3H3C60Z40, WYFN3H3C80Z40, WYFN3H3C30R4, WYFN3H3C40R4, WYFN3H3C50R4, WYFN3H3C60R4, WYFN3H3C80R4, WYFN3H3C30R40, WYFN3H3C40R40, WYFN3H3C50R40, WYFN3H3C60R40, WYFN3H3C80R40, WYFM3G3C60Z4, WYFM3G3C80Z4, WYFM3G3C100Z4, WYFM3G3C150Z4, WYFM3G3C60R4, WYFM3G3C80R4, WYFM3G3C100R4, WYFM3G3C150R4, WYFM3G3C60Z40, WYFM3G3C80Z40, WYFM3G3C100Z40, WYFM3G3C150Z40, WYFM3G3C60R40, WYFM3G3C80R40, WYFM3G3C100R40, WYFM3G3C150R40, WYFM3H3C60Z40, WYFM3H3C80Z40, WYFM3H3C100Z40, WYFM3H3C150Z40, WYFM3H3C60R40, WYFM3H3C80R40, WYFM3H3C100R40, WYFM3H3C150R40, WYFM3H3C60Z4, WYFM3H3C80Z4, WYFM3H3C100Z4, WYFM3H3C150Z4, WYFM3H3C60R4, WYFM3H3C80R4, WYFM3H3C100R4, WYFM3H3C150R4, WYPM1C203D4, WYPS1C203D4, WYPS1C501D4, WYSC1C203D4., WYSC1C501D4, WYGA1C061D4, WYGA1C101D4, WYGA1C205D4, WYGA2C061D4, WYGA2C101D4, WYGA2C205D4, WYGA1C061D4, WYGA1C101D4, WYGA1C205D4, WYGA4C061D4, WYGA4C101D4, WYGA4C205D4, WYGB1C062D4, WYGB1C102D4, WYGB1C201D4, WYGB4C062D4, WYGB4C102D4, WYGB4C201D4, WYR1C0310D4, WYR1C0505D4, WYR1C103D4, WYR1C201D4, WYR1C5005D4, WYMY1C203D4, WYMY2C201D4, WYLY1C203D4, WYMS1C0505D4, WYMS1C0510D4, WYMS1C0520D4, WYMS1C0530D4, WYMS1C0540D4, WY3G2PC15R4, WY3G2PC25R4, WY3G2PC40R4, WY3G2PC15R40, WY3G2PC25R40, WY3G2PC40R40, WY3H2PC15R4, WY3H2PC25R4, WY3H2PC40R4, WY3H2PC15R40, WY3H2PC25R40, WY3H2PC40R40, WYG1C15Z4B, WYG1C25Z4B, WYG1C40Z4B, WYG1C15Z40B, WYG1C25Z40B, WYG1C40Z40B, WYT3H3C10Z4, WYT3H3C20Z4, WYT3H3C30Z4, WYT3H3C40Z4, WYT3H3C50Z4, WYT3H3C60Z4, WYT3H3C80Z4, WYTH2C10Z4, WYTH2C20Z4, WYTH2C30Z4, WYTH2C40Z4, WYTH2C50Z4, WYTH2C60Z4, WYTH2C80Z4, WYT3G3C10Z4, WYT3G3C20Z4, WYT3G3C30Z4, WYT3G3C40Z4, WYT3G3C50Z4, WYT3G3C60Z4, WYT3G3C80Z4, WYTG2C10Z4, WYTG2C20Z4, WYTG2C30Z4, WYTG2C40Z4, WYTG2C50Z4, WYTG2C60Z4, WYTG2C80Z4, WYUP180AC, WYUP180TC, WYR1H10C50Z4,
Solid State Relay 2
WYM22.2, WYM25.5, WYM27.5, WYM211, WYM45.5, WYM411,WYM415, WYM422,

SVC Power Controller Unit
WYUCG25TM, WYUCG40TM, WYUCG60TM, WYUCG80TM, WYUCG100TM, WYUCG150TM, WYUCG200TM, WYUCG250TM, WYUCG300TM, WYUCG350TM, WYUCG400TM, WYUCG500TM, WYUCH25TM, WYUCH40TM, WYUCH60TM, WYUCH80TM, WYUCH100TM, WYUCH150TM, WYUCH200TM, WYUCH250TM, WYUCH300TM, WYUCH350TM, WYUCH400TM, WYUCH500TM,

Thyristor Unit
WYUP180AC, WYUP180TC, WYUMDG25SI, WYUMDG40SI, WYUMDH25SI, WYUMDH40SI, WYUDG25SI, WYUDG40SI, WYUDG50SI, WYUSDL25SI, WYUSDL40SI, WYUSDL50SI, WYUSDL70SI, WYUSDG25SI, WYUSDG40SI, WYUSDG50SI, WYUSDG70SI, WYUDG25SM, WYUDG40SM, WYUDG50SM, WYUDG70SM, WYUDG90SM, WYUDG110SM, WYUDG130SM, WYUDG160SM, WYUDG200SM, WYUDG250SM, WYUDG320SM, WYUDG400SM, WYUDH25SI, WYUDH40SI, WYUDH50SI, WYUSDH25SI, WYUSDH40SI, WYUSDH50SI, WYUSDH70SI, WYUSDU25SI, WYUSDU40SI, WYUSDU50SI, WYUSDU70SI, WYUDH25SM, WYUDH40SM, WYUDH50SM, WYUDH70SM, WYUDH90SM, WYUDH110SM, WYUDH130SM, WYUDH160SM, WYUDH200SM, WYUDH250SM, WYUDH320SM, WYUDH400SM, WYUSD25SM, WYUSD40SM, WYUSD55SM, WYUSD75SM, WYUSD90SM, WYUSD110SM, WYUSD130SM, WYUSD160SM, WYUSD200SM, WYUSD250SM, WYUSD320SM, WYUSD400SM, WYUSD500SM, WYUSD25TM, WYUSD40TM, WYUSD55TM, WYUSD75TM, WYUSD90TM, WYUSD110TM, WYUSD130TM, WYUSD160TM, WYUSD200TM, WYUSD250TM, WYUSD320TM, WYUSD400TM, WYUSD500TM, WYUDG25TM, WYUDG40TM, WYUDG55TM, WYUDG70TM, WYUDG90TM, WYUDG110TM, WYUDG130TM, WYUDG160TM, WYUDG200TM, WYUDG250TM, WYUDG320TM, WYUDG400TM, WYUDG500TM, WYUDG600TM, WYUDH25TM, WYUDH40TM, WYUDH55TM, WYUDH70TM, WYUDH90TM, WYUDH110TM, WYUDH130TM, WYUDH160TM, WYUDH200TM, WYUDH250TM, WYUDH320TM, WYUDH400TM, WYUDH500TM, WYUDH600TM, WYUDH250TM, WYUDH320TM, WYUDH400TM, WYUDH500TM, WYUDH600TM,

Noise Filter
WYFS01P1, WYFS02P1, WYFS03P1, WYFS06P1, WYFS01P3, WYFS02P3, WYFS03P3, WYFS06P3, WYFS03L1, WYFS06L1, WYFS03A3, WYFS06A3, WYFS03A2, WYFS06A2, WYFS03TM, WYFS06TM, WYFS06TD, WYFS10TD, WYFS15TD, WYFS20TD, WYFS06T1A, WYFS10T1A, WYFS15T1A, WYFS20T1A, WYFS30T1A, WYFS40T1A, WYFS50T1A, WYNFS40T2A, WYNFS50T2A, WYNFS60T2A, WYNFS80T2A, WYNFS100T2A, WYNFS120T2A, WYNFS150T2A, WYFS60T2A, WYFS80T2A, WYFS100T2A, WYFS120T2A, WYFS150T2A, WYFS200T2A, WYFSH06T1A, WYFSH10T1A, WYFSH15T1A, WYFSH20T1A, WYFT05T1A, WYFT10T1A, WYFT15T1A, WYFT20T1A, WYFT30T1A, WYNFT40T2A, WYNFT50T2A, WYNFT60T2A, WYNFT80T2A, WYNFT100T2A, WYNFT120T2A, WYNFT150T2A, WYNFT200T2A, WYNFT250T2A, WYFT40T2A, WYFT50T2A, WYFT60T2A, WYFT80T2A, WYFT100T2A, WYFT120T2A, WYFT150T2A, WYFT200T2A, WYFT250T2A, WYFT300T2A, WYFT400T2A, WYFT500T2A, WYFT600T2A, WYFT800T2A, WYFT1000T2A, WYFTH05T1A, WYFTH10T1A, WYFTH15T1A, WYFTH20T1A, WYFTH30T1A, WYNFTH40T2A, WYNFTH50T2A, WYNFTH60T2A, WYNFTH80T2A, WYNFTH100T2, WYNFTH120T2A, WYNFTH150T2A, WYNFTH200T2, WYNFTH250T2A, WYFTH40T2A, WYFTH50T2A, WYFTH60T2A, WYFTH80T2A, WYFTH100T2A, WYFTH120T2A, WYFTH150T2A, WYFTH200T2A, WYFTH250T2A, WYFTH300T2A, WYFTH400T2A, WYFTH500T2A, WYFTH600T2A, WYFTH800T2A, WYFTH1000T2A, WYFS06T1B, WYFS10T1B, WYFS15T1B, WYFS20T1B, WYFS30T1B, WYFS40T1B, WYFS50T1B, WYFT05T1B, WYFT10T1B, WYFT15T1B, WYFT20T1B, WYFT30T1B, WYNFT40T2B, WYNFT50T2B, WYFT40T2B, WYFT50T2B, WYFTH05T1B, WYFTH10T1B, WYFTH15T1B, WYFTH20T1B, WYFTH30T1B, WYNFTH40T2B, WYNFTH50T2B, WYFTH40T2B, WYFTH50T2B, WYFS06T1M, WYFS10T1M, WYFS15T1M, WYFS20T1M, WYFS30T1M, WYNFS06T2M, WYNFS10T2M, WYNFS15T2M, WYNFS20T2M, WYNFS30T2M, WYNFS40T2M, WYNFS50T2M, WYNFS60T2M, WYNFS80T2M, WYNFS100T2M, WYNFS120T2M, WYNFS150T2M, WYFS06T2M, WYFS10T2M, WYFS15T2M, WYFS20T2M, WYFS30T2M, WYFS40T2M, WYFS50T2M, WYFS60T2M, WYFS80T2M, WYFS100T2M, WYNFTH05T2M, WYNFTH10T2M, WYNFTH15T2M, WYNFTH20T2M, WYNFTH30T2M, WYNFTH40T2M, WYNFTH50T2M, WYNFTH60T2M, WYNFTH80T2M, WYNFTH100T2M, WYNFTH120T2M, WYNFTH150T2M, WYNFTH200T2M, WYNFTH250T2M, WYFT05T2M, WYFT10T2M, WYFT15T2M, WYFT20T2M, WYFT30T2M, WYFT40T2M, WYFT50T2M, WYFT60T2M, WYFT80T2M, WYFT100T2M, WYFT120T2M, WYFT150T2M, WYFT200T2M, WYFT250T2M, WYFT300T2M, WYFT400T2M, WYFT500T2M, WYFT600T2M, WYFT800T2M, WYFT1000T2M, WYNFT05T2M, WYNFT10T2M, WYNFT15T2M, WYNFT20T2M, WYNFT30T2M, WYFT05T2M, WYFT10T2M, WYFT15T2M, WYFT20T2M, WYFT30T2M, WYNFT40T2M, WYNFT50T2M, WYNFT60T2M, WYNFT80T2M, WYNFT100T2M, WYNFT120T2M, WYNFT150T2M, WYNFT200T2M, WYNFT250T2M, WYF4TH20T2M, WYF4TH30T2M, WYF4TH40T2M, WYF4TH50T2M, WYF4TH60T2M, WYF4TH80T2M, WYF4TH100T2M, WYF4TH120T2M, WYF4TH150T2M, WYF4TH200T2M, WYF4TH250T2M, WYF4TH300T2M, WYF4TH400T2M, WYF4TH500T2M, WYF4TH600T2M, WYFT05T1C, WYFT10T1C, WYFT15T1C, WYFT20T1C, WYFT30T1C, WYNFT40T2C, WYNFT50T2C, WYNFT60T2C, WYNFT80T2C, WYNFT100T2C, WYNFT120T2C, WYFT40T2C, WYFT50T2C, WYFT60T2C, WYFT80T2C, WYFT100T2C, WYFT120T2C, WYFT150T2C, WYFT200T2C, WYFT250T2C, WYFT300T2C, WYFT400T2C, WYFT500T2C, WYFT600T2C, WYFT800T2C, WYFT1000T2C, WYFTH05T1C,
WYFTH10T1C, WYFTH15T1C, WYFTH20T1C, WYFTH30T1C, WYNFTH40T2C, WYNFTH50T2C, WYNFTH60T2C, WYNFTH80T2C, WYNFTH100T2C, WYNFTH120T2C,

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “3P-Auto.Trans.(case)”

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin liên quan

error: Content is protected !!